facebook

Inspectie handhaaft voorlopig niet actief op nieuwe wet medezeggenschap

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Wmcz
Op 1 juli treedt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking. Deze wet brengt voor tandartspraktijken waar 25 of meer natuurlijke personen structureel zorg verlenen de verplichtingen met zich mee op 1 juli 2020 een cliëntenraad ingesteld te hebben. Gezamenlijk met deze cliëntenraad moet uiterlijk 1 januari 2021 een medezeggenschapsreglement zijn opgesteld.

Eerstelijnszorgverleners hebben om uitstel inwerkingtreding verzocht

In een tijd waarin de coronacrisis ieders aandacht in beslag neemt, heeft de invoering van de Wmcz 2018 op dit moment geen prioriteit. De KNMT heeft met de vertegenwoordigers van de andere eerstelijns zorgverleners (ANT, LHV, KNGF en InEen) het ministerie van VWS daarom gezamenlijk om uitstel van de invoering van de wet verzocht voor de sectoren waarin deze nieuw is.

IGJ heeft toegezegd voorlopig niet actief op naleving van de wet te controleren

Het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben, na te hebben overlegd, laten weten er begrip voor te hebben dat veel zorgaanbieders hun focus vooral hebben op het goed omgaan met de coronacrisis en niet zozeer op nieuwe wetgeving. De IGJ heeft aangegeven daarom niet vanaf 1 juli direct actief te zullen gaan handhaven op nieuwe wettelijke bepalingen rondom medezeggenschap. Het ministerie van VWS en IGJ benadrukken wel dat communicatie met patiënten en cliënten in deze tijd van groot belang is.

Na corona wel aan de wet gaan voldoen

Ook als de coronacrisis onder controle is en zorgaanbieders weer meer ruimte hebben voor andere zaken, verwacht de IGJ niet direct dat alle zorgaanbieders die dit eerder niet (verplicht) hadden, direct een cliëntenraad hebben ingericht. Uiteraard wel dat aanbieders zich vanaf dat moment zullen inzetten om aan de wet te gaan voldoen. Vanaf dat moment zal de IGJ hierop gaan toezien.

Publicatie model medezeggenschapsregeling is uitgesteld

Zoals in eerdere berichtgeving al gecommuniceerd, is de KNMT samen met de vertegenwoordigers van de eerstelijnszorgverleners bezig met het ontwikkelen van een model medezeggenschapsregeling.

Stappenplan cliëntenraad inrichten

 

cliëntenraden
eerstelijnszorg

Recent nieuws