facebook

Inspectie richt aandacht op bescherming hepatitis B

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Risico opletten gevaar
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat beoordelen of tandartsen voldoende aandacht hebben voor de bescherming tegen hepatitis B in hun praktijk. Ze zal de komende tijd bij minimaal 30 praktijken onderzoeken hoe deze bescherming daar geregeld is.

Ook zal de IGJ bij reguliere toezichtbezoeken meer aandacht vragen voor het voorkomen van dit soort infecties. Tandartspraktijken moeten ervoor zorgen dat medewerkers die patiëntgebonden contacten hebben, gevaccineerd zijn tegen hepatitis B en dat ook kunnen aantonen.

Overzichten en titeruitslagen gevraagd

In eerste instantie verlangde de IGJ dat bij praktijken die worden bezocht, zowel de overzichten van vaccinaties als de titer-uitslagen in de praktijk aanwezig moeten zijn. Op basis van de eerste bezoeken en na afstemming met het RIVM is dit herzien.

Nu geldt dat het voldoende is wanneer een zorgverlener (aantoonbaar op de werklocatie) over een adequate titer van HBsAg>100 IE/L beschikt. In dat geval wordt niet verlangd dat het vaccinatiebewijs kan worden overlegd.

Is de titer lager dan 100, dan moet het vaccinatiebewijs wel in de praktijk aanwezig zijn.

De KNMT biedt leden nuttige informatie over de vaccinatiestatus hepatitis B en over het vaccinatietraject.

Risico op besmeting groot bij onvoldoende bescherming

Binnen de mondzorg wordt veel met holle instrumenten gewerkt en vinden invasieve ingrepen plaats. Daardoor is het risico op besmetting bij mondzorgbehandelingen bij onvoldoende bescherming groot.

Hepatitis B kan leiden tot leverontsteking

Een adequate bescherming tegen hepatitis B is belangrijk omdat een chronische hepatitis B-infectie kan leiden tot leverontsteking. Hepatitis B staat niet voor niets op de lijst met meldingsplichtige ziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Geen behandelingen meer uitvoeren

Als blijkt dat medewerkers onvoldoende beschermd zijn tegen hepatitis B, mogen zij geen behandelingen meer uitvoeren totdat dit geregeld is. Werken in de sterilisatieruimte mag ook niet meer, omdat daar de kans op prikaccidenten groot is. Een besmet instrument zou dan in de schone keten kunnen komen.

IGJ heeft toetsingskader vastgesteld

Om transparant te zijn over wat wordt getoetst, heeft de IGJ een toetsingskader vastgesteld. In dit geval bestaat dat uit de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken, waarover de KNMT uitgebreide informatie heeft. De Inspectie heeft laten weten dat er bij de hepatitis B-check alleen naar dat specifieke onderdeel uit de richtlijn wordt gekeken. Mocht er echter aanleiding voor zijn, dan kan ze het onderzoek uitbreiden en ook de overige aandachtsgebieden beoordelen.

infectiepreventie
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
vaccinatietrajecten

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen