facebook

Inspectie start toezichtproject in Limburg

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Vergrootglas inspectie rechten en plichten
De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd start een toezichtsproject in de provincie Limburg dat speciaal gericht is op infectiepreventie en antibioticaresistentie. Tien sectoren in de zorg worden bezocht, waaronder ook mondzorgpraktijken.

Het project heet Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA).

De aandacht binnen dit project gaat uit naar vijf thema’s:

  1. Antibioticabeleid
  2. Infectiepreventie
  3. Overdracht
  4. Goed bestuur en
  5. Samenwerking binnen de regio

De inspectie gebruikt voor dit toezichtproject een toetsingskader waarin de wetten en richtlijnen zijn samengevat die betrekking hebben op deze onderwerpen binnen deze sectoren. Het is een algemeen toetsingskader omdat het van toepassing moet zijn op zoveel sectoren.

De inspectie handhaaft onder andere op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg en de KNMT-richtlijn Infectiepreventie.

antibiotica
infectiepreventie
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen