Inspectie start toezichtproject in Limburg

27 februari 2019

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd start een toezichtsproject in de provincie Limburg dat speciaal gericht is op infectiepreventie en antibioticaresistentie. Tien sectoren in de zorg worden bezocht, waaronder ook mondzorgpraktijken.

Het project heet Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA).

De aandacht binnen dit project gaat uit naar vijf thema’s:

  1. Antibioticabeleid
  2. Infectiepreventie
  3. Overdracht
  4. Goed bestuur en
  5. Samenwerking binnen de regio

De inspectie gebruikt voor dit toezichtproject een toetsingskader waarin de wetten en richtlijnen zijn samengevat die betrekking hebben op deze onderwerpen binnen deze sectoren. Het is een algemeen toetsingskader omdat het van toepassing moet zijn op zoveel sectoren.

De inspectie handhaaft onder andere op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg en de KNMT-richtlijn Infectiepreventie.

Total votes: 21

0 reacties op Inspectie start toezichtproject in Limburg