facebook

Invoering nieuwe verenigingsstructuur laat op zich wachten

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Overzicht av204
De invoering van een nieuwe verenigingsstructuur met onder andere een Ledenraad laat op zich wachten. Dat is de uitkomst van de vrijdag 8 december gehouden Algemene Vergadering (AV) van de KNMT.

De invoering van een nieuwe structuur voor de vereniging was de hoofdmoot van de vergadering. Een structuur waarin ieder lid voluit wordt gehoord, de leden vaker hun invloed kunnen uitoefenen door middel van direct stemrecht en de KNMT meer slagkracht krijgt door een efficiëntere besturingsvorm.

Het overgrote deel van de achterban (op de afdelingsvergaderingen in november vastgesteld) en een ruime meerderheid van de aanwezigen op de 204e AV is voor de invoering van deze nieuwe structuur. Toch laat de invoering ervan nog op zich wachten. Om de nieuwe structuur door te kunnen voeren is namelijk een statutenwijziging nodig die met tweederde meerderheid moet worden aangenomen. Die werd op een haar na gehaald.

Voorzitter Wolter Brands: ‘Uiteraard hadden wij dit als hoofdbestuur graag anders gezien. Aan de andere kant voelen wij ons gesteund in de koers die we hebben ingezet. We zijn er dan ook van overtuigd dat de structuurwijziging er in het nieuwe jaar alsnog gaat komen.’

Tijdens de AV stonden naast de structuurwijziging ook het vaststellen van het jaarplan 2018 (pdf) en de bijbehorende begroting op het programma. Die werden unaniem goedgekeurd. Ook werd Willem van Baren benoemd als derde en laatste lid van de Raad van Toezicht van de vereniging.

Algemene Vergadering (AV)
Raad van Toezicht
verenigingsstructuur
verenigingszaken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen