facebook

Invoering Wet BIG II vertraagd

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Later
Het besluit van VWS-minister Bruins om het wetsvoorstel Wet BIG II niet in te dienen als gevolg van het verpleegkundigenconflict, leidt tot vertraging van de invoering van de nieuwe wet waarin ook de eisen voor herregistratie in het BIG-register voor tandartsen worden uitgebreid.

Eind dit jaar brief van minister over hoe het verder gaat

Minister Bruno Bruins voor Medische Zaken heeft vandaag besloten het wetsvoorstel voor de Wet BIG II niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Aanleiding is de onenigheid binnen de beroepsgroep van verpleegkundigen over het maken van een onderscheid tussen een MBO- en HBO-verpleegkundige, zoals in het wetsvoorstel stond. Eind dit jaar komt de minister met een brief over het verder gaat met het proces om tot een vernieuwde wet te komen.

Ook eisen op gebied van deskundigheidsbevordering voor BIG-herregistratie

Het voornemen van de minister is om in deze nieuwe wet ook de eisen voor herregistratie in het BIG-register uit te breiden. Voor artikel 3-beroepen – waaronder de tandartsen vallen - zijn dit eisen op het gebied van deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing, vormen van intercollegiaal overleg (zoals IQual) en visitatie.

Andere voorstellen van de minister

Andere onderdelen uit de Wet BIG II die de minister voorstelt, zijn het actualiseren van het deskundigheidsgebied apotheker en een adviestaak voor het Zorginstituut Nederland bij de beoordeling van nieuwe aanvragen tot regulering.

Parallel traject Kamer met beroepsorganisaties

Als het nieuwe wetsvoorstel wordt ingediend bij de Kamer, dan start parallel het  traject voor nadere uitwerking door de beroepsorganisaties over de invulling van de normen voor herregistratie.

Invoering van de wet schuift op

Aanvankelijk was het de planning om de uitgebreide eisen voor herregistratie uit de Wet BIG II per juli 2021 in te voeren maar dit schuift als gevolg van de vertraging zeer waarschijnlijk op. In de brief van de minister die eind dit jaar verschijnt zal een nieuw tijdspad worden geschetst.

Zodra de brief van de minister er is, zal de KNMT haar leden hierover informeren.

Invoering Wet BIG II: in oktober meer duidelijkheid

BIG-registratie

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen