facebook

Inzicht in uw praktijkresultaten? Gebruik het vernieuwde KNMT Praktijkkostenmodel

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Praktijkkostenmodel 2
De KNMT heeft haar praktijkkostenmodel vernieuwd. Het model is vollediger en makkelijker in te vullen. Door het model te doorlopen krijgt u inzicht in de te verwachten bedrijfsresultaten van uw huidige en/of toekomstige praktijk.

Ondersteuning bij uitoefening praktijk of beroep

Met het praktijkkostenmodel wil de KNMT haar leden maximaal ondersteunen bij het uitoefenen van uw praktijk of uw zelfstandige beroep. Het model geeft inzage in de te verwachten bedrijfsresultaten op basis van de gemiddelde kosten van de praktijkuitoefening en de mogelijk toekomstige opbrengsten. Daarnaast verschaft het model inzicht in de variabelen die van invloed zijn op de kosten en opbrengsten.

Spiegelen met gemiddelde tandartspraktijk

Uitgangspunt voor het model zijn gemiddelden die voor de tandartspraktijken in Nederland gelden en die een benchmark vormen. Door de bandbreedtes bij het invullen te variëren kunt u de situatie in uw eigen praktijk weergeven. Het spiegelen hiervan aan de gemiddelden geeft u inzicht in welke ruimte er is voor honorering van een medewerker, inzicht in de bezetting van de behandelkamers en of de capaciteit van de praktijk voldoende is of juist niet. De tool kan onder andere ook gebruikt worden om de honorering van zzp-tandartsen of tandarts-medewerkers te bepalen.

Bekijk het instructiefilmpje over het KNMT Praktijkkostenmodel

Naar het KNMT Praktijkkostenmodel

Cursus 'Rendement van uw praktijk'

In de cursus ‘Rendement van uw praktijk’ van de KNMT Academy op 31 oktober 2019 komt het vernieuwde KNMT Praktijkkostenmodel ook aan bod.

loopbaan
praktijkkostenmodel
praktijkzaken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen