facebook

Is uw röntgentoestel vóór 6 februari 2018 aangemeld? Zorg voor een bevestiging!

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
3 minuten
Rontgen
Volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), dat 6 februari dit jaar van kracht werd, geldt een registratieplicht voor het gebruik van röntgentoestellen (voorheen meldingsplicht) en een vergunningsplicht voor het gebruik van Conebeam CT-toestellen. Door casuïstiek is nu duidelijk hoe de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met registratie en vergunning omgaat.

Onlangs bleek dat enkele mondzorgpraktijken geen bevestiging konden laten zien dat in de praktijk aanwezige röntgentoestellen in het verleden waren gemeld. Deze praktijken moeten nu zo snel mogelijk deze bevestiging alsnog bij de ANVS opvragen.

Als bij de ANVS geen bevestiging van deze eerdere melding/ vergunning aanwezig is, zullen deze praktijken de betreffende röntgentoestellen opnieuw moeten registreren en/of opnieuw een vergunning aanvragen.

Onwettig gebruik van de toestellen

Als er geen bewijs van melding en/of vergunning in de praktijk aanwezig is, is er in principe sprake van onwettig gebruik van de toestellen. Sterker nog, officieel mogen röntgentoestellen tijdelijk niet in de praktijk staan, gelet op de bezwaartermijn van 6 weken (zie hieronder).

Weliswaar bevat het Bbs een overgangsregeling van twee jaar, maar deze is alleen geldig voor reeds aangemelde toestellen, waarvan bevestiging in het KEW- dossier is terug te vinden. Nieuwe toestellen moeten geregistreerd worden dan wel er moet een vergunning voor worden aangevraagd. Overigens, in het verleden was melding of vergunning voor aanwezige röntgentoestellen ook al verplicht.

Controleer of u een bevestiging heeft!

De KNMT adviseert haar leden om te controleren of u een bevestiging heeft van de eerdere melding of vergunning van de aanwezige röntgentoestellen.

  • Heeft u geen bevestiging van eerdere melding of een vergunning in uw KEW-dossier maar heeft u uw toestellen wel eerder gemeld, dan raden wij u aan zo spoedig mogelijk met ANVS contact op te nemen of zij alsnog een bevestiging kunnen aanleveren.
  • Heeft u definitief geen bevestiging van eerdere melding of een vergunning in uw KEW-dossier, dan raden wij u aan zo spoedig mogelijk te registreren of een vergunning aan te vragen via de website van de ANVS.
  1. Optie 1        Heeft u alleen röntgentoestellen (geen Conebeam CT)? Dan dient u die te registreren.
  2. Optie 2        Heeft u ook een Conebeam CT toestel? Dan dient u een aanvraag voor een vergunning in.

Als u een vergunning aanvraagt voor een Conebeam CT-toestel dienen alle aanwezige röntgentoestellen in de aanvraag te worden meegenomen, ook als al een melding of registratie heeft plaatsgevonden en de reeds gemelde, ook geregistreerde toestellen gebruikt mogen worden. Ook een nieuwe risicoinventarisatie maakt onderdeel uit van uw vergunningsaanvraag.

  • Heeft u wel een bevestiging van een eerdere melding/vergunning, dan adviseren wij u conform de herziene richtlijn tandheelkundige radiologie (2018) de registratie of vergunning dit jaar nog in gang te zetten, zodat u zeker weet dat de zaken tijdig geregeld zijn.

Houd rekening met 14 weken verwerkingstijd

De ANVS heeft een wettelijke termijn van maximaal 8 weken om uw aanvraag te beoordelen. Na goedkeuring begint een civiele bezwaartermijn van 6 weken, waarbinnen burgers bezwaar kunnen maken tegen het plaatsen van radiologische toestellen in hun directe omgeving. Zolang de termijn van beoordeling en bezwaar loopt, dus gedurende die maximaal 14 weken, mag op de locatie waarvoor de registratie is aangevraagd geen radiologisch toestel geplaatst worden (laat staan gebruikt worden). Soms wordt door een leverancier de indruk gewekt dat de apparatuur al wel geplaatst kan worden en een acceptatietest in de praktijk mag worden uitgevoerd. Wij adviseren u dit pas te doen als de bevestiging van de registratie of vergunning in huis is.

Zet het registratie-vergunningsproces op tijd in gang

Dat betekent dus dat startende tandarts-praktijkhouders in overleg met hun leverancier op tijd het registratie-vergunningsproces in gang moeten zetten alvorens daadwerkelijk te starten met hun praktijkvoering (zie ook Bbs art 3.5 t/m 3.10).

Informatie over de herziene richtlijn Radiologie vindt u hier, vragen en antwoorden over deze richtlijn staan hier.

radiologie

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen