Jaarverslag CTS verschenen

07 maart 2017

Het College Tandheelkundige Specialismen heeft haar jaarverslag over 2016 gepubliceerd.

Lees het jaarverslag CTS 2016 (pdf)

Over het CTS

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is het regelgevende orgaan dat bepaalt aan welke eisen de specialistenopleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Het CTS bepaalt ook de eisen voor (her-)registratie.

Zie ook: www.knmt.nl/cts

Met vragen kunt u zich wenden tot de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via cts.knmt@fed.knmg.nl of 030-282 3281. 

0 reacties op Jaarverslag CTS verschenen