Jaarverslag FBZ verschenen

06 april 2017
Samenwerken

Cao-partij FBZ heeft vorig jaar stevig aan de weg getimmerd, zo blijkt uit haar jaarverslag over 2016. FBZ strijdt voor goede arbeidsvoorwaarden voor leden van verschillende beroepsverenigingen, waaronder leden van de KNMT die onder een cao vallen.

Na intensieve onderhandelingen bracht FBZ in 2016 een aantal cao’s tot stand. Ook gingen met input van de achterban de onderhandelingen voor tal van cao’s van start die in 2016 afliepen. FBZ zet met andere cao-partijen in op een eigentijds pakket aan arbeidsvoorwaarden. 

Over FBZ

FBZ behartigt de werknemersbelangen van 32.000 hoogopgeleide zorgprofessionals, waaronder bij de KNMT aangesloten tandartsen die werken in instellingen en ziekenhuizen waar een cao geldt. FBZ onderhandelt over cao's en sociaal plannen.

Lees meer over de activiteiten van FBZ in 2016

Direct naar het FBZ-jaarverslag 2016 (pdf)

0 reacties op Jaarverslag FBZ verschenen