facebook

Joke Kwakman versterkt bestuur KNMT

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Verkiezing bestuursleden av211
De KNMT heeft een nieuw bestuurslid: Joke Kwakman. De 59-jarige mka-chirurg werd in het bestuur gekozen tijdens de 211e Algemene Vergadering van de vereniging.

Op de foto, van links naar rechts: Kohsiek, Kwakman, Donker, Brands en Marlies Roosen, voorzitter van de sollicitatiecommissie.

Joke Kwakman voltooide haar studie tandheelkunde in 1982 in Nijmegen, waarna ze daar is opgeleid tot specialist Mondziekten en Kaakchirurgie. Momenteel werkt ze als mka-chirurg in het Ikazia Ziekenhuis en de Havenpolikliniek in Rotterdam, en in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en Hellevoetsluis. Kwakman heeft diverse publicaties in (inter)nationale tijdschriften op haar naam staan over mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. Naast haar werkzaamheden als mka-chirurg leidt zij sinds 2006 co-assistenten tandheelkunde op in Nijmegen. Ook op bestuurlijk niveau is Kwakman al bijna dertig jaar actief. Zo was ze voorzitter van de Specialisten Registratie Commissie van de KNMT en secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie (NVMKA). 

Zittend bestuur herbenoemd voor tweede periode

De huidige bestuursleden Wolter Brands (voorzitter), Henk Donker (penningmeester) en Richard Kohsiek (lid) werden door de leden voor 3 jaar herbenoemd. 

Jaarverslag KNMT 2018

Behalve de (her)verkiezingen van het bestuur stonden tijdens de Algemene Vergadering ook het bespreken van het meerjarenplan 2020 - 2025 op de agenda en het accorderen van de jaarrekening en het jaarverslag. Het jaarverslag staat intussen online:

Jaarverslag KNMT 2018 (pdf)

verenigingszaken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen