Kent u de vaccinatiestatus hepatitis B van uw personeel?

23 april 2018
Spiegeltje van de tandarts

Uit overleg van de KNMT met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd is gebleken dat tandarts-praktijkhouders doorgaans goed op de hoogte zijn van de verplichtingen omtrent vaccinatie tegen hepatitis B. Bij een controle kunnen ze echter veelal niet per individuele werknemer een vaccinatiebewijs en/of actuele HbsAg-test overleggen, iets dat de richtlijn Infectiepreventie wel voorschrijft. Wat moet u precies regelen?

Hepatitis B is een overdraagbare infectieziekte. Besmetting vindt plaats via bloed-bloed-contact. Werknemers, stagiairs en uitzendkrachten hebben vanwege de werkzaamheden in de praktijk een (grote) kans om de ziekte op te lopen of over te dragen aan een patiënt.

Vaccinatie

Een tandarts-praktijkhouder is verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in de praktijk. Om die reden dient u als werkgever de mondzorgverleners in uw praktijk in de gelegenheid te stellen om zich kosteloos te laten vaccineren tegen hepatitis B. Onder een mondzorgverlener wordt in ieder geval verstaan:

  • tandartsen;
  • mondhygiënisten;
  • MKA-chirurgen;
  • orthodontisten; 
  • tandprothetici;
  • tandartsassistenten;
  • stagiaires.

Een werknemer mag vaccinatie weigeren vanwege medische, religieuze of andere te eerbiedigen gronden. Een niet-gevaccineerde werknemer mag risicohandelingen verrichten, mits hij ieder kwartaal een HbsAg-test met een negatief testresultaat kan overleggen.

Lees meer over het volledige vaccinatietraject en de daarbij horende risico’s

Het traject is ook vastgelegd in artikel 51 van de KNMT- Arbeidsvoorwaardenregeling 2018.

Vaccinatiebewijs opnemen in personeelsdossier

De Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (zie module 5: Infecties en immunisaties) schrijft voor dat praktijkhoudende tandartsen ervoor moeten zorgen dat van iedere mondzorgverlener een kopie van het vaccinatiebewijs op de werkplek aanwezig is. Zorg daar dus voor. En neem de vaccinatiebewijzen en/of actuele HbsAg-testen op in de personeelsdossiers van uw werknemers.

Privacy medewerkers

Vanuit privacywetgeving (AVG) is het belangrijk om de vaccinatiebewijzen en/of HbsAg-testen uit de personeelsdossiers van uw personeel te verwijderen, indien deze gegevens niet langer nodig zijn voor de uitoefening van de functie.

Total votes: 68

1 reactie op Kent u de vaccinatiestatus hepatitis B van uw personeel?