KIMO-richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnostiek vastgesteld

05 november 2019

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft de nieuwe klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnostiek vastgesteld. De belangrijkste doelstelling van deze richtlijn is bewustwording van het doelmatig gebruik van röntgenopnamen in de mondzorg bij de jeugd tot 18 jaar.

Volgens evidence based richtlijnontwikkeling met commentaar uit het veld

De richtlijn voldoet aan de eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. Daarnaast hebben aan de mondzorg voor jeugdigen gelieerde organisaties, wetenschappelijke- en beroepsverenigingen de conceptrichtlijn van commentaar voorzien.

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) stond onder voorzitterschap van em. prof. dr. C. van Loveren, bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde. De Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO heeft de richtlijn goedgekeurd.

Module Diagnostiek vervangt onderdeel van bestaande richtlijn

De module Diagnostiek vervangt op dit onderdeel de huidige KNMT richtijn Mondzorg voor jeugdigen. De andere onderdelen uit deze bestaande richtlijn blijven gelden. Het KIMO werkt op dit moment aan nog 2 modules voor de nieuwe richtlijn Mondzorg voor jeugdigen: Preventie en Behandeling. 

KNMT ondersteunt leden bij implementatie praktijkrichtlijnen

De KNMT ondersteunt haar leden bij de implementatie van (klinische) praktijkrichtlijnen. Zo lanceerde zij bijvoorbeeld onlangs de kennistoets Peri-implantaire infecties. Ook voor de implementatie van de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen zal een kennistoets ontwikkeld worden.

Naar de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnostiek

Total votes: 13

0 reacties op KIMO-richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnostiek vastgesteld