facebook

KIMO stelt eerste 3 klinische praktijkrichtlijnen vast

Hans
Scholten
2 minuten
Gebit
Het Kennisinstituut voor de Mondzorg (KIMO) heeft haar eerste drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR’s) vastgesteld. Het gaat om richtlijnen die te maken hebben met implantaten: voor de behandeling van peri-implantaire infecties en voor plaatsing van implantaatgedragen protheses in de boven- en onderkaak.

Deze drie richtlijnen zijn zogenoemde ‘zij-instromende' richtlijnen. Dat betekent dat ze buiten KIMO zijn ontwikkeld door wetenschappelijke verenigingen en daarna bij KIMO ter autorisatie zijn ingediend.

Voor de richtlijn ’Peri-implantaire infecties’ waren de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) verantwoordelijk. Voor de richtlijnen ‘Implantaatgedragen prothese’ (boven- en onderkaak) zijn dat de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) en de NVOI.

KIMO heeft gezorgd voor een optimalisering door de richtlijnen te toetsen aan onder andere geldende EBRO-criteria. Dat betekent dat de aanbevelingen uit de richtlijn zo veel mogelijk gebaseerd worden op best bewezen effectief handelen.

Als een richtlijn ‘af’ is, wordt deze aan de leden van KIMO (ANT, FTWV en KNMT) aangeboden. Dat is recent gebeurd met de drie genoemde richtlijnen. Nu de leden hun goedkeuring hebben gegeven, wordt de richtlijn aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. Na goedkeuring van de richtlijnen door het Zorginstituut  worden deze officieel opgenomen in de richtlijnendatabase van dit instituut.

Het is nu aan de beroepsgroepen om de implementatie van de eerste drie richtlijnen gezamenlijk vorm te gaan geven. Hier zullen zowel de KNMT, de ANT als de FTWV samen met KIMO een rol in spelen. Dat gebeurt de komende maanden. De KNMT ondersteunt haar leden te zijner tijd bij de implementatie ervan.

Momenteel werkt KIMO aan het ontwikkelen van de volgende klinische praktijkrichtlijnen:
  • richtlijn Antitrombotisch beleid, module Antistolling mondzorg, in samenwerking met Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS)
  • richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (aanpassing van reeds bestaande richtlijn naar een meer compacte en praktijkgerichte opbouw)
  • en de richtlijn Kwetsbare Ouderen.
Meer informatie over de voortgang van KIMO-richtlijnen 
implantaten
jeugdigen
ouderen
richtlijnen

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen