facebook

KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2020 verschenen

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
2 minuten
Assistenten
De KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2020 is verschenen. De regeling is vereenvoudigd en voldoet aan nieuwe wet- en regelgeving. Tandarts-praktijkhouders die dat hebben aangegeven, ontvangen in de week van 16 december een gedrukt exemplaar. De regeling en een overzicht met alle wijzigingen is alvast online te raadplegen. 

Met het uitbrengen van de AVR zorgt de KNMT jaarlijks voor eigentijdse en realistische afspraken over arbeidsvoorwaarden die aantrekkelijk zijn voor zowel eigenaren als medewerkers van tandartspraktijken. Ermee werken is niet verplicht maar praktijken die de AVR volgen laten zien dat ze goede en aantrekkelijke werkgevers te zijn. Dat geeft concurrentievoordeel op een krappe arbeidsmarkt. Ook biedt het werken met de AVR gemak: werkgevers en werknemers hebben geen omkijken naar nieuwe wet- en regelgeving. 

In de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) zijn onder andere de wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in balans, de Wet arbeid en zorg en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag met zich meebrengen verwerkt. 

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Adviessalarissen

De adviessalarissen worden in 2020 verhoogd met 2,3%. Dit percentage volgt uit de gereserveerde loonruimte van 5% in de tarieven van 2019 en 2020; vorig jaar is daarvan al een verhoging van 2,7% doorgevoerd. 

Naar de adviessalarissen 2020 (pdf)

Extra periodiek in salarisschaal senior mondhygiënisten

Er is een periodiek toegevoegd aan de salarisschaal voor senior mondhygiënisten.

Nieuw: Wet arbeidsmarkt in balans

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB) ingevoerd. In de AVR zijn de wijzigingen die dit met zich meebrengt verwerkt, bijvoorbeeld op het gebied van de ketenregeling, oproepcontracten, het WW-premiestelsel, de transitievergoeding en het ontslagrecht. 

Meer informatie over de Wet arbeidsmarkt in balans

Langer geboorteverlof en adoptie- en pleegzorgverlof per 1 juli

Met ingang van 1 juli 2020 krijgen partners recht op 5 keer het aantal werkuren per week aanvullend geboorteverlof. Dit aanvullende verlof komt bovenop het reguliere geboorteverlof van één keer het aantal werkuren per week. Het aanvullende verlof wordt betaald door het UWV; werknemers krijgen 70% van het loon met een maximum van 70% van het maximum dagloon. 

Verklaar de AVR van toepassing met het addendum

Praktijken die werken volgens de AVR moeten die jaarlijks van toepassing verklaren. Dat kan door elke medewerker het addendum te laten ondertekenen. Daarmee wordt de aangepaste regeling per 1 januari 2020 van toepassing.

Addendum bij AVR 2020 (docx)

Sluit nieuwe contracten makkelijk via KNMT Arbeidsovereenkomst Direct

Komen er nieuwe medewerkers in dienst? Sluit het arbeidscontract gemakkelijk af via de tool KNMT Arbeidsovereenkomst Direct. Die voldoet vanaf 1 januari 2020 aan de WAB en de nieuwe AVR. 

Vragen over de AVR

Heeft u vragen over de AVR? Neem dan gerust contact op met team Ledenservice, via tel. 030 – 6076 380, WhatsApp via tel. 030 – 6076 203 of mail ls@knmt.nl.

Naar de AVR 2020

arbeidsvoorwaardenregeling
loopbaan
personeelszaken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen