KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2019 verschenen

22 november 2018
Team

De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2019 is gereed. De regeling voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving die vanaf 1 januari 2019 geldt. Sommige onderdelen zijn met input van leden verduidelijkt. Tandarts-praktijkhouders ontvangen in de week van 26 tot en met 30 november een gedrukt exemplaar. De regeling en een overzicht met alle wijzigingen zijn alvast online te raadplegen. 

In de AVR zijn onder andere de wetswijzigingen in de Wet arbeid en zorg, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Arbeidsomstandighedenwet verwerkt. De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

Adviessalarissen

De adviessalarissen voor het ondersteunend personeel (pdf) zijn voor 2019 geïndexeerd met 2,7%. Dit indexatiepercentage wordt berekend aan de hand van de loonontwikkeling en de zogenaamde Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (ova) en is onderdeel van de tariefindexatie 2019 met 3,7%. Daarnaast wordt er in de jaren 2019, 2020 en 2021 ieder jaar één periodiek toegevoegd aan de salarisschaal voor senior mondhygiënisten om de marktconformiteit van het adviessalaris te waarborgen.  

Studiefaciliteiten 

In de AVR wordt per 2019 een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de regels die gelden bij het volgen van verplichte bij- en nascholing en het volgen van een onverplichte studie. Deze nieuwe regeling moet een einde maken aan onduidelijkheid op dit onderwerp. Ook de model-studieovereenkomst (docx) is aangepast.

Arbeidsomstandighedenwet

De KNMT heeft tandarts-praktijkhouders al in een eerder stadium geïnformeerd over de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet. De wetswijzigingen zijn nu ook verwerkt in de AVR.

Geboorteverlof en adoptie- en pleegzorgverlof

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet arbeid en zorg en hebben werknemers, in plaats van twee dagen betaald kraamverlof, recht op geboorteverlof van eenmaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Daarnaast wordt het adoptie- en pleegzorgverlof van vier naar zes weken uitgebreid. 

Tandarts-praktijkhouders kunnen vanaf 2019 gebruikmaken van het verlofschema (pdf) in de AVR. In dit schema worden alle verlofvormen overzichtelijk weergegeven. 

Meer aandacht voor de tandartsassistent in opleiding

In de AVR is een artikel opgenomen met betrekking tot de tandartsassistent in opleiding. Door middel van dit artikel worden tandarts-praktijkhouders geïnformeerd over de voordelen van het in dienst nemen van een tandartsassistent in opleiding. Denk hierbij onder andere aan subsidieregelingen, het aangaan van meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd enzovoorts. 

Onderteken het addendum 

Tandarts-praktijkhouders die de regeling willen gebruiken, moeten deze door middel van een addendum jaarlijks voor elke medewerker van toepassing verklaren. Om dat te regelen, ondertekenen de tandarts-praktijkhouder en de werknemer(s) beide het addendum (docx). Dit moet vervolgens aan de personeelsdossiers van de werknemers worden toegevoegd. 

Het staat tandarts-praktijkhouders vrij om geen gebruik te maken van de regeling (en de adviessalarissen) en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers zelf vast te stellen

Naar de volledige KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling, het overzicht met alle wijzigingen, het addendum en het verlofschema.

Heeft u vragen? KNMT-Ledenservice staat u graag te woord. 

Total votes: 49

0 reacties op KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2019 verschenen