facebook

KNMT benoemt 5 leden Auditcommissie

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Auditcommissie
De voorzitter van de Raad van Toezicht van de KNMT heeft onlangs 5 leden voor de Auditcommissie – die de Raad van Toezicht ondersteunt - benoemd. Het gaat om Willem van Baren (voorzitter), Jos de Beer, Annarieke Zijp-van Dam, Mark Olieslagers en Lex van Gool

Financiële taken en verantwoordelijkheden Auditcommissie

De Auditcommissie helpt de Raad van Toezicht bij zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van:

  • De vermogenspositie en het financiële beleid van de vereniging;

  • De beoordeling van de risicogebieden, waaronder de fiscale positie, financiering, liquiditeitspositie, belangrijke geschillen en ongebruikelijke transacties, alsmede de adequaatheid van voorzieningen hiervoor;

  • De externe financiële rapportage, accountantscontrole en toepassing van (wettelijke) richtlijnen voor de jaarverslaggeving;

  • De kwaliteit en effectiviteit van interne financiële en managementrapportages;

  • De naleving van de interne procedures en de wet- en regelgeving.

     

 

Raad van Toezicht

Recent nieuws

Coronavirus
79 minuten

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen