KNMT benoemt 5 leden Auditcommissie

16 juli 2018

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de KNMT heeft onlangs 5 leden voor de Auditcommissie – die de Raad van Toezicht ondersteunt - benoemd. Het gaat om Willem van Baren (voorzitter), Jos de Beer, Annarieke Zijp-van Dam, Mark Olieslagers en Lex van Gool

Financiële taken en verantwoordelijkheden Auditcommissie

De Auditcommissie helpt de Raad van Toezicht bij zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van:

  • De vermogenspositie en het financiële beleid van de vereniging;

  • De beoordeling van de risicogebieden, waaronder de fiscale positie, financiering, liquiditeitspositie, belangrijke geschillen en ongebruikelijke transacties, alsmede de adequaatheid van voorzieningen hiervoor;

  • De externe financiële rapportage, accountantscontrole en toepassing van (wettelijke) richtlijnen voor de jaarverslaggeving;

  • De kwaliteit en effectiviteit van interne financiële en managementrapportages;

  • De naleving van de interne procedures en de wet- en regelgeving.

     

 

Total votes: 12
Lees meer over: Raad van Toezicht

0 reacties op KNMT benoemt 5 leden Auditcommissie