facebook

KNMT blikt terug in jaarverslag 2018

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Knmt congres meeting
Hoe ondersteunde de KNMT vorig jaar haar leden om alle inwoners van Nederland optimale mondzorg te bieden? Dat staat in het nu verschenen jaarverslag 2018 van de vereniging.

Hoog op de agenda in 2018 stond taakherschikking. De KNMT stond pal voor teamwork in de mondzorg onder medisch leiderschap van de tandarts. Die samenwerking in het team staat namelijk onder druk door de plannen van minister Bruins om een experiment met taakherschikking te doen. De vereniging agendeerde daarnaast het tandartsentekort.

Via de deelname aan het project De Mond Niet Vergeten streefde de vereniging naar het verbeteren van de mondgezondheid van 100.000 thuiswonende, kwetsbare ouderen. Ook ontwikkelden we mee aan vernieuwingen in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Haar leden ondersteunde de KNMT bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zodat patiënten erop kunnen rekenen dat hun privacy gewaarborgd is. Ze verbeterde haar informatievoorziening door een vernieuwde website en een gerestyled Nederlands Tandartsenblad

Lees het jaarverslag 2018:

Wilt u graag een gedrukt exemplaar ontvangen?

Bestel het jaarverslag 2018

jaarverslagen
ledenvoordelen
verenigingszaken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen