KNMT daagt SENA voor de rechter

02 december 2016
Radio

De KNMT daagt SENA voor de rechter om het incasseren van zogenaamde nabuurrechtelijke vergoedingen bij tandartspraktijken. Volgens de beroepsvereniging worden tandartspraktijken ten onrechte door SENA aangeslagen voor het afspelen van muziek in de wacht- en/of behandelkamer.

De vereniging trekt die conclusie op basis van het zogenaamde ‘Marco del Corso’-arrest. Daarin heeft het Europese Hof van Justitie namelijk vastgesteld dat het afspelen van muziek in tandartspraktijken geen “mededeling aan het publiek” is. Tandartspraktijken zijn daarom geen betaling verschuldigd aan organisaties die nabuurrechtelijke vergoedingen incasseren, zoals SENA dat in Nederland doet. 

In eerste instantie heeft de KNMT geprobeerd er in onderling overleg met SENA uit te komen. Nu dat niet gelukt is, volgt de gang naar de rechter. De beroepsvereniging eist dat SENA stopt met het incasseren bij tandartspraktijken en dat reeds geïnde bedragen worden terugbetaald voor zover ze niet verjaard zijn. SENA is op donderdag 1 december door de KNMT gedagvaard.

Wanneer de uitspraak in deze zaak verwacht kan worden is nog niet duidelijk, maar de KNMT blijft haar leden informeren over het verloop van de procedure.

Advies: betaal nabuurrechten onder protest

De KNMT blijft tandartspraktijken die in de tussentijd door SENA worden aangeslagen voor naburige rechten aanraden de factuur wel te betalen maar deze betaling onder protest te voldoen. Daartoe kan bij betaling van de factuur aangegeven worden "Betaling aan SENA onder protest en onder voorbehoud van rechten".

Auteurs- en naburige rechten tegelijk geïnd

Overigens ontvangen tandartspraktijken gecombineerde facturen voor auteurs- en naburige rechten van Buma en SENA. De zaak die nu speelt heeft betrekking op naburige rechten (een vergoeding voor uitvoerende artiesten en platenmaatschappijen) en niet op auteursrechten.

0 reacties op KNMT daagt SENA voor de rechter