facebook

KNMT doet mee aan pilot elektronische uitwisseling medicatiegegevens

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Pillen 2
De KNMT gaat de komende tijd via een pilot met de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) onderzoeken wat er nodig is om een recept voor medicijnen elektronisch naar de apotheek te sturen  - bijvoorbeeld via veilige e-mail - en wat nodig is om elektronisch inzage te krijgen in het medicatie-overzicht van de patiënt.

Richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ opgenomen in richtlijnenregister Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft medio februari de kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ opgenomen in haar richtlijnenregister. Deze standaard - die tot doel heeft de medicatieveiligheid te vergroten - is een herziening van de gelijknamige richtlijn uit 2008.

Zorgpartijen gaan aan de slag om de richtlijn te implementeren

De herziene standaard in het ZIN-register is opgesteld door 24 organisaties - waaronder de KNMT - met ondersteuning van VWS en ZIN. Dit voorjaar gaan de betrokken partijen aan de slag met de volgende fase: de implementatie van de kwaliteitsstandaard. Het doel van deze fase is de realisatie van een elektronische uitwisseling van medicatiegegevens op termijn in de zorg.

KNMT doet mee aan pilot om richtlijn elektronisch in te voeren

Middels een pilot van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) - waar de KNMT aan deelneemt - wordt onderzocht wat er nodig is om een recept voor medicijnen elektronisch naar de apotheek te sturen  - bijvoorbeeld via veilige e-mail - en wat nodig is om elektronisch inzage te krijgen in het medicatie-overzicht van de patiënt.

KNMT heeft richtlijn vertaald naar praktische aanpak in mondzorgpraktijk

Vooruitlopend op de pilot en de implementatie heeft de KNMT de vernieuwde richtlijn vertaald naar een praktische aanpak voor haar leden zodat zij de vernieuwde richtlijn binnen de huidige mogelijkheden kunnen toepassen in de mondzorgpraktijk.

richtlijnen
Zorginstituut Nederland (ZIN)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen