facebook

KNMT: gemengd gevoel over CZ-inkoopbeleid mondzorg 2020

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Cz logo
Het inkoopbeleid voor de mondzorg van zorgverzekeraar CZ in 2020 roept een gemengd gevoel op bij de KNMT. Positief is dat de zorgverzekeraar het preventiebeleid van de afgelopen jaren verder uitbouwt, wat aansluit bij het preventiespeerpunt van de KNMT. Het beleid van CZ rond onder meer de overkappingsprothese op implantaten en de conventionele prothese stuit echter op bezwaren van de KNMT.

CZ honoreert de methodiek “Gewoon Gaaf”

Tandartsen die de methodiek “Gewoon Gaaf” hanteren komen in aanmerking voor een overeenkomst, waarin enkele preventieve handelingen hoger worden gehonoreerd. De KNMT is positief over dit beleid dat moet leiden op termijn tot een betere mondgezondheid. Het is te waarderen dat CZ beleid maakt en uitvoert voor de langere termijn.

Vraagtekens bij overeenkomst met mondhygiënisten voor zelfstandige verrichtingen

Mondhygiënisten kunnen in 2020 een overeenkomst sluiten voor de werkzaamheden die zij zelfstandig verrichten. Het gaat dan om de prestaties uit het experiment taakherschikking: verdoven, röntgenfoto’s maken en gaatjes vullen. CZ geeft aan dat de mondhygiënisten vanaf 80% van de maximumtarieven vergoed krijgen voor deze prestaties. De KNMT zet vraagtekens bij dit beleid, omdat de KNMT tegen de taakherschikking is en zal in de gaten houden wat dit beleid van CZ in praktijk gaat betekenen.

KNMT oneens met CZ-beleid voor conventionele prothese

Tandartsen en tandprothetici kunnen in 2020 dezelfde overeenkomst sluiten met betrekking tot de conventionele prothese. De vergoeding is 90% van de maximale NZa-tarieven. Daarnaast gelden maximale techniek- en materiaalkosten en diverse andere verplichtingen. Er zijn ook voordelen, zoals een snelle betaling van de declaratie.

De KNMT is het oneens met dit beleid, want CZ weet dat de NZa-tarieven gebaseerd zijn op de gemiddelde tandartspraktijk en dat de tandarts dus onder zijn kostprijs moet gaan werken.

Niet ondertekenen betekent dat mogelijk een deel van de patiënten de behandeling laat uitvoeren door een wel gecontracteerde tandarts  of tandprotheticus. Als de patiënt met een naturapolis de behandeling wel laat uitvoeren door de niet gecontracteerde tandarts, worden de kosten slechts gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Laagcomplexe kaakchirurgie laten uitvoeren door tandartsen wijst KNMT af

CZ is van mening dat laagcomplexe kaakchirurgische behandelingen verantwoord kunnen worden uitgevoerd door tandartsen. De KNMT wijst dit standpunt af. Hiermee gaat CZ op de stoel zitten van de mondzorgaanbieder.

De tandarts bepaalt zelf als mondzorgprofessional of al dan niet wordt doorgestuurd naar de kaakchirurg. Als de tandarts zich in een bepaald geval niet bekwaam acht, wordt de patiënt verwezen naar een mondzorgaanbieder die daarvoor speciaal is opgeleid, te weten de kaakchirurg.

Nadere reactie op het inkoopbeleid CZ (pdf, alleen voor leden)

 

tandartsspecialisten
zorgverzekeraars

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen