facebook

KNMT in gesprek met VWS over taakherschikking

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Spiegeltje van de tandarts
De KNMT heeft deze week gesproken met het ministerie van VWS over de taakherschikking in de mondzorg. In dit gesprek zijn de wederzijdse standpunten uitgewisseld, mede in het licht van het aantreden van de nieuwe ministers en staatssecretaris. De KNMT heeft opnieuw gemarkeerd dat de regie in de mondzorg bij de tandarts ligt, in het belang van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

Naast het accent op de tandarts als medisch leider in de mondzorg heeft de KNMT ook de aandacht gevestigd op de verschillen in de opleiding van tandartsen en die van mondhygiënisten. De verschillen zijn dermate groot dat die de beoogde herschikking van taken van de tandarts naar de mondhygiënist niet rechtvaardigen. Daarnaast houdt de KNMT vast aan de toezegging van voormalig minister Schippers aan de Tweede Kamer dat een eventuele taakherschikking in de mondzorg zowel voor mondhygiënisten als voor tandartsen acceptabel moet zijn.

Bedenkingen bij onderzoek Panteia

De KNMT heeft ook forse bedenkingen bij het onderzoek van Panteia/Etil naar de capaciteit in de mondzorg. De enquête die de onderzoekers hebben uitgezet, getuigt volgens het KNMT-bestuur niet van inzicht in de aard van de problematiek. Voorzitter Wolter Brands:  'Er worden veel inschattingsvragen gesteld waarop eigenlijk niemand een zinnig antwoord kan geven. Waar het op neer komt is dat vooral de beeldvorming in kaart wordt gebracht. Dat is geen valide basis om conclusies over capaciteit te kunnen trekken. Nog los van het feit dat de enquête door iedereen kan worden ingevuld, of je nu tandarts of mondhygiënist bent of niet, en dat ook nog eens zo vaak als iemand wil. Dat geeft een onbetrouwbaar beeld.' 

taakherschikking

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen