KNMT: ‘Instemming Tweede Kamer met taakherschikking stelt teleur’

18 december 2018

‘Een slechte zaak voor de patiënt’, zo reageert KNMT-voorzitter Wolter Brands op de instemming van de Tweede Kamer vandaag met het taakherschikkingsexperiment van minister Bruins. Hij is teleurgesteld maar nog niet klaar om de handdoek te werpen:  ‘We wenden ons nu tot de Raad van State om de haken en ogen aan dit besluit nogmaals onderbouwd onder de aandacht te brengen.'

Brands: ‘De afgelopen jaren hebben we keer op keer onze argumenten tegen het experiment feitelijk onderbouwd. En keer op keer zijn onze argumenten zonder weerlegging terzijde geschoven. De minister is niet vatbaar gebleken voor redelijke argumenten. En nu moet ik tot mijn spijt constateren dat ook de Tweede Kamer hem niet heeft tegengehouden. Dat patiënten risico’s lopen op onvolledige diagnoses, overbehandeling en onnodige kosten deert de partijen blijkbaar niet.’

Een motie van de SP, om het experiment ten minste uit te stellen totdat het Capaciteitsorgaan de effecten ervan in beeld heeft gebracht, is verworpen. Twee moties van het CDA, waarin wordt gevraagd de resultaten van een nulmeting voor aanvang van het experiment naar de Kamer te sturen en te waarborgen dat mondhygiënisten samenwerkingsafspraken met tandartsen maken voor het geval zich calamiteiten voordoen, zijn wel aangenomen. 

Lees de drie moties

Politieke behandeling ten einde

Hiermee komt een einde aan de politieke behandeling van de taakherschikking, nadat de Eerste Kamer eerder al de behandeling had afgerond. De minister stuurt de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de taakherschikking wordt geregeld op korte termijn naar de Raad van State (RvS), die deze aan een juridische toets zal onderwerpen. 

Brands: ‘De afgelopen weken heeft de KNMT een brief voor de RvS voorbereid, waarin de juridische haken en ogen van het experiment nogmaals breed uiteen worden gezet. Het verzoek aan de RvS is om de brief mee te nemen in de juridische toetsing.’ 

Vervolg: Raad van State

Indien de Raad van State ook akkoord gaat met het experiment, heeft de minister aangegeven in 2019 een  nulmeting uit te voeren en rond mei 2020 daadwerkelijk met het experiment te starten. Vanaf dat moment krijgen 4-jarig opgeleide mondhygiënisten die in het tijdelijke BIG-register geregistreerd staan, in principe vijf jaar lang de bevoegdheid om zelfstandig te boren, foto’s te maken en verdoving te geven. Daarna wordt het experiment geëvalueerd.

Behalve de stap naar de Raad van State beraadt de KNMT zich op de nu te nemen acties.  

Heeft u vragen naar aanleiding van het besluit, over uw verantwoordelijkheden straks of wilt u anderszins reageren? Dan hoort de KNMT graag van u. We inventariseren de komende periode alle vragen om leden in aanloop naar de start van het experiment zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Stel uw vraag over taakherschikking

Total votes: 0
Lees meer over: taakherschikking

0 reacties op KNMT: ‘Instemming Tweede Kamer met taakherschikking stelt teleur’