facebook

KNMT krijgt Raad van Toezicht

Arjen
van
Driel
2 minuten
Av2 760x248
Tijdens de 203e Algemene Vergadering (AV) van de KNMT, op 23 juni, zijn de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht van de KNMT benoemd . De AV vond plaats in het nieuwe pand van de KNMT.

In de nieuwe Raad van Toezicht is Marion Gout-van Sinderen benoemd tot voorzitter en is Jos de Beer benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Beiden hebben ruime bestuurlijke ervaring. Het is de bedoeling dat een derde lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd tijdens de Algemene Vergadering van 8 december.

De Algemene Vergadering heeft ook het toezichtkader vastgesteld van de Raad van Toezicht. Het instellen van deze raad met een toezichtkader is onderdeel van het vernieuwen van de cultuur en structuur van de vereniging. Bij verdere vernieuwing van de KNMT zal het toezicht daarop afgestemd worden.

Taken van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht richten zich naar de belangen van de leden, de KNMT en de met de KNMT verbonden organisaties.

De Raad van Toezicht heeft verschillende taken:

  1. houdt toezicht op het hoofdbestuur, de besturing van- en de algemene gang van zaken in de KNMT en de met de KNMT verbonden organisaties;
  2. houdt integraal toezicht op het door de Algemene Vergadering goedgekeurd beleid van de KNMT en de realisatie van de doelstellingen van de KNMT;
  3. een toezicht houdende en ondersteunende taak met betrekking tot het financiële beleid van (de penningmeester van) het HB. De raad van toezicht geeft financiële adviezen aan (de penningmeester van) het HB met betrekking tot het opstellen van de jaarlijkse begroting en het financiële beheer van (de penningmeester van) het hoofdbestuur, ook voor wat de belegde middelen betreft;
  4. staat het hoofdbestuur met raad terzijde.

Enkele andere hoofdpunten van de Algemene Vergadering

  • Bestuurslid Richard Kohsiek gaf de stand van zaken weer van de vernieuwing binnen de vereniging KNMT. Dit zal in de tweede helft van 2017 en daarna verder vorm krijgen, onder andere door het instellen van een KNMT-ledenraad.
  • De begroting voor 2017 en het jaarverslag van de vereniging over 2016 zijn beide vastgesteld. Het bestuur is decharge verleend.
  • Een aantal collega's is gekozen of herkozen voor verschillende gremia.
  • Peter van Hamond ontving de maatschappijpenning vanwege zijn verdienste voor de tandheelkunde uit handen van oud-voorzitter en erelid Marten Castelein.
  • Tijdens de Algemene Vergadering is voor het eerst en met succes elektronisch gestemd.
Raad van Toezicht

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen