facebook

KNMT: Mondgezondheid vraagt meer bewustzijn van jeugd en ouders

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Zinrapport
Voor een gezond gebit moeten ouders en kinderen zich meer bewust zijn van een goede mondgezondheid. Om dit te bereiken, streeft de KNMT een brede samenwerking na tussen tandartsen, zorgverzekeraars, overheden, jeugdgezondheidszorg en huisartsen. Hiermee sluit de KNMT zich aan bij de bevindingen en conclusies van het Signalement Mondzorg 2018 van het Zorginstituut Nederland (ZIN), waaruit blijkt dat de mondgezondheid van 11-, 17- en 23-jarigen stagneert of zelfs verslechtert.

KNMT herkent beeld in Signalement Mondzorg 2018

De KNMT herkent zich in het beeld dat in het Signalement Mondzorg 2018 wordt geschetst van het kinder- en jeugdgebit: enerzijds verbetering van het gebit van de 5-jarigen, anderzijds meer cariës en slijtage bij de tieners en jongvolwassenen. Met name over de gebitten van deze laatste groepen deelt de KNMT de zorgen van ZIN.  

Brede samenwerking voor preventie

Om ouders en jeugd te bereiken, is de KNMT van mening dat de mondzorgpreventie op lokaal, regionaal en landelijk niveau meer aandacht moet krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen, streeft de beroepsvereniging naar een brede samenwerking tussen tandartsen, zorgverzekeraars, overheden, jeugdgezondheidszorg  en huisartsen,  waarbij signalering, vooral gericht op kinderen uit de lage SES (Sociaal Economische Status), centraal staat.

Bestaande preventie-initiatieven

Momenteel zijn er al tal van preventie-initiatieven vanuit het veld voor de jeugd. Voorbeelden zijn de projecten ‘Kies voor Gaaf’, ‘Gewoon Gaaf’ en ‘Hou je mond gezond’, gesteund  door de  KNMT. Verder heeft de beroepsvereniging een start gemaakt met het project ‘Mondzorg 0-4 jaar’ om ouders te stimuleren al vroeg aandacht te besteden aan de mondzorg voor hun kind. Deze initiatieven hebben hun vruchten afgeworpen, onder meer bij de groep 5-jarigen.

Meer voorlichting over basisverzekering

Ook de gebrekkige kennis over vergoedingen voor tandheelkundige behandelingen voor kinderen baart de beroepsvereniging zorgen. Het is nog onvoldoende bekend dat mondzorg tot achttien jaar grotendeels wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Meer voorlichting hiervoor is wenselijk.

 

jeugdigen
kindertandheelkunde

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen