KNMT over interpretatie Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

02 augustus 2017
Bescherming van het kind

In 2018 past de KNMT de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld tekstueel aan om een te enge interpretatie te voorkomen. Tot die tijd adviseert de KNMT de Meldcode te lezen in samenhang met haar standpunt.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag heeft onlangs een tandarts een waarschuwing gegeven voor het op onjuiste wijze doorlopen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze tandarts heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis zonder toestemming van de patiënt en/of zijn naasten. Het Tuchtcollege meent dat de tandarts daarmee de Meldcode niet goed heeft doorlopen. De KNMT is het daarmee oneens.

Te enge interpretatie volgens KNMT

De KNMT vindt dat het Tuchtcollege een te enge interpretatie van de Meldcode hanteert. De uitspraak druist in tegen het doel van de Meldcode, namelijk signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld opvangen en verdere schade voorkomen. In geval van vermoedens van tandheelkundige verwaarlozing mag een tandarts zijn beroepsgeheim opzij zetten als dat in het belang is van het kind. En dan dus ook zonder toestemming van de patiënt en/of zijn naasten gegevens verstrekken aan Veilig Thuis. Dit past bovendien bij het meldrecht dat tandartsen hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meldcode in samenhang met standpunt KNMT

In de loop van 2018 zal de KNMT de Meldcode tekstueel aanpassen om een te enge interpretatie te voorkomen. Tot die tijd adviseert de KNMT de Meldcode te lezen in samenhang met ons standpunt (pdf).

Total votes: 127

3 reacties op KNMT over interpretatie Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld