facebook

KNMT presenteert meerjarenplan 2020- 2025

Profile picture for user Hans Scholten
Hans
Scholten
2 minuten
Meerjarenplan2030
‘Het begint bij goede mondzorg!’: dat is de titel van het meerjarenplan 2020 – 2025 van de KNMT. Daarin geeft de vereniging haar visie op de toekomst van de mondzorg en stippelt ze haar koers voor de komende jaren uit.

Uitgangspunt van het meerjarenplan is het streven van tandartsen, orthodontisten en mka-chirurgen naar een gezonde mond voor iedereen in Nederland. Dat betekent meer dan het simpelweg behouden van gezonde tanden en kiezen. Een gezond gebit is van invloed op je algehele gezondheid en op je persoonlijk welbevinden.

Voorkomen, deskundig handelen, samenwerking en bereikbaarheid

Op basis van die ambitie staan de komende jaren 4 thema’s centraal in het beleid van de vereniging: voorkomen, deskundig handelen, samenwerking en bereikbaarheid. De KNMT legt de komende jaren het accent op:

  • preventie, op voorkomen in plaats van genezen.
  • op mondzorg die beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar is.
  • op mondzorg die wordt geleverd door deskundige professionals die zich blijvend ontwikkelen in hun vak.
  • op de tandarts die de samenwerking binnen het team coördineert én in contact staat met andere zorgverleners in de eerstelijn.

Een goed gebit en een gezonde mond voor iedere Nederlander

Voorzitter Wolter Brands: ‘We zetten ons als beroepsgroep in voor een goed gebit en een gezonde mond voor iedere Nederlander. Dat kunnen we uiteraard niet alleen. Overheid, patiëntenorganisaties, verzekeraars en andere belanghebbenden hebben daar ook een rol in. We hopen hen ook enthousiast te maken voor onze plannen en met hen samen te werken aan het verder verbeteren van de mondzorg in Nederland, en de manier waarop ze georganiseerd is.’

Gemaakt in samenwerking met leden

Het meerjarenplan is mede tot stand gekomen op basis van onderzoek onder en gesprekken met leden en oriëntatie- en heidagen met onze ledenraad. Er is een toekomstschets van de mondzorg gemaakt en vervolgens gesproken over de rol van de tandarts en de KNMT daarin. De leden van de KNMT hebben het plan vrijdag 28 juni goedgekeurd op de Algemene Vergadering.

Lees het meerjarenplan 2020-2025 ‘Het begint bij goede mondzorg!’ (pdf)

Wilt u graag een gedrukt exemplaar ontvangen?

Bestel het meerjarenplan ’Het begint bij goede mondzorg!’  

Afbeelding verwijderd.

belangenbehartiging
verenigingszaken

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen