facebook

KNMT reorganiseert bureauorganisatie

Hans
Scholten
1 minuut
Knmt vlieger
De KNMT is gestart met een reorganisatie van haar bureauorganisatie. De vereniging doet dit in het kader van het al langer lopende verbeterproject KNMT 2.0. Met als doel effectievere belangenbehartiging en betere dienstverlening.

De reorganisatie komt voort uit de wens de ledentevredenheid te verhogen. Ook het beter kunnen inspelen op een voorziene daling in inkomsten door het vergrijzen van de beroepsgroep is een reden voor de reorganisatie. 

De vernieuwing moet leiden tot een compacte organisatie die flexibel inspeelt op wat leden willen en wat stakeholders vragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat het accent wordt gelegd op effectiviteit van handelen en dat  ondersteunende diensten als receptie en secretariaat worden ingekrompen.

De vernieuwde bureauorganisatie gaat in juni van start, tegelijk met het betrekken van het nieuwe kantoor in gebouw ’t Hart in Utrecht.

Lees ook het interview in het Nt met KNMT-directeur Erik Markus over dit onderwerp

KNMT 2.0

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen