KNMT schort overleg met VGZ op

28 februari 2019

De KNMT heeft besloten om het overleg met VGZ over haar inkoopbeleid implantaten en de uitvoering daarvan in de overeenkomsten op te schorten.

De KNMT had de verwachting dat VZG na alle commotie rondom de berichtgeving in De Telegraaf bereid zou zijn om alsnog te overleggen over haar inkoopbeleid 2019. Echter, VGZ heeft recent laten weten alleen nog over het beleid 2020 te willen praten, waarbij werd aangegeven dat de ingeslagen weg zal worden vervolgd en zelfs zal worden uitgebreid. Dit was voor de KNMT de druppel om het overleg per direct te stoppen.

Brief KNMT aan NZa

Nog vóór publicatie in de Telegraaf heeft de KNMT een brandbrief geschreven aan de NZa over het inkoopbeleid van VGZ. Twee weken na verzending van deze brief heeft de KNMT een herinneringsbrief gestuurd aan de NZa (pdf), waarin wordt benadrukt dat spoed geboden is, want publicatie van inkoopbeleid 2020 wordt uiterlijk 1 april a.s. verwacht. Hierop heeft de NZa laten weten dat het inkoopbeleid  van VGZ haar volle aandacht heeft, maar dat een tijdpad nog niet is aan te geven. De KNMT verwacht van de NZa als toezichthouder zo spoedig mogelijk een helder oordeel over de werkwijze van VGZ.

KNMT zet altijd in op overleg

De KNMT is van mening dat overleg de grootste kans biedt om resultaten te boeken voor u als lid. Om die reden zal in principe altijd worden getracht in gesprek te komen of te blijven met andere partijen. Ook als de emoties hoog oplopen en de meningsverschillen groot zijn. Heel stoer in de pers allerlei harde uitspraken doen en eisen stellen zonder dat er overleg is geweest, is niet de lijn die de KNMT volgt. Echter, als duidelijk is dat de andere partij niet van plan is om maar één komma te veranderen, dan heeft praten geen zin meer. Helaas is dat punt verleden week bereikt.

Total votes: 43

0 reacties op KNMT schort overleg met VGZ op