KNMT stelt politiek vragen over Wet medische hulpmiddelen

06 november 2018

De KNMT heeft de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gewezen op onbedoelde effecten van de Wet medische hulpmiddelen, die een risico vormen voor de kwaliteit van zorg. Met name is de beroepsorganisatie bezorgd dat de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor de implantologie in gevaar komt.

Schriftelijk vragen aan Kamerleden

Tweede Kamerleden kunnen tot 8 november schriftelijke vragen stellen aan minister Bruno Bruins voor medische zorg over de  Wet medische hulpmiddelen die momenteel voorligt.  Deze wet is een uitvloeisel van twee Europese verordeningen  die de veiligheid en gezondheid van de patiënt moeten waarborgen. Ze stelt strengere eisen aan het op de markt brengen van medische hulpmiddelen, onder meer op het gebied van de  implantologie. Volgens de KNMT- die hecht aan een zorgvuldige en werkbare implementatie van de wet in de praktijk -  bestaat er hierdoor een kans dat die hulpmiddelen nog maar beperkt geleverd kunnen worden aan de tandheelkundige markt. Ze roept de Tweede Kamerleden daarom op om de minister te vragen hoe hij de beschikbaarheid van deze ‘mondzorg gerelateerde medisch hulpmiddelen’ waarborgt in de nieuwe wet.

Verwarrende terminologie

Verder verzoekt de KNMT de Kamerleden vragen te stellen over de verwarrende terminologie op het gebied van implantaten.  In de wet wordt veel lekentaal gebruikt die op verschillende manieren te interpreteren is. Dit geeft veel onduidelijkheid over wat precies wordt bedoeld. De minister zou dit nader moeten specificeren.

Extra administratieve lasten

Eveneens zou minister Bruins duidelijkheid moeten geven over de termen ‘zorginstelling’ en ‘zorgverlener’, die in de Europese verordening op verwarrende wijze worden gebruikt. Dat zou tot extra administratieve lasten kunnen leiden, wat haaks staat op het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het kabinet.

KNMT onderschrijft patiëntveiligheid

De KNMT onderschrijft het uitgangspunt van de patiëntveiligheid in de Wet medische hulpmiddelen en blijft met het ministerie van VWS in gesprek over deze wetgeving.

Brief aan vaste Kamercommissie VWS

Total votes: 0

0 reacties op KNMT stelt politiek vragen over Wet medische hulpmiddelen