facebook

KNMT stelt verbeteringen zzp-wetgeving voor

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Computerapple
Geef zzp’ers ook de mogelijkheid opdrachten van langer dan een jaar aan te nemen. Voorkom onnodige administratieve lasten door geen begroting vooraf te eisen. En kies een lager tarief voor de ‘opt out’-regeling. Dat vraagt de KNMT samen met de  FMS, LHV en VvAA van minister Koolmees in reactie op door hem voorgestelde nieuwe zzp-wetgeving.

FMS, KNMT, LHV en VvAA hebben samen gereageerd op de nieuwe ‘zzp-wetten’ Wet minimumbeloning zelfstandigen (Wmz) en de Wet op de zelfstandigenverklaring (Wzv). Volgens de vier belangenbehartigers komt de continuïteit en kwaliteit van zorg in gevaar als de wetten ongewijzigd aangenomen worden. Ze doen daarom drie voorstellen aan de minister om de wetten te verbeteren. 

1. Werking zelfstandigenverklaring niet beperken tot 1 jaar

Zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen kunnen onder bepaalde voorwaarden een zelfstandigenverklaring gaan gebruiken voor maximaal 1 jaar. Na dat jaar hebben zzp’er en zijn opdrachtgever geen zekerheid meer dat hij zo wordt aangemerkt. In de zorg zijn veel vervangingen bij ziekte, vervolgstudie, bestuursfunctie of tijdelijke toename in de zorgvraag. Regelmatig is daarvoor een langer contract nodig dan 1 jaar. Per se na 1 jaar een zzp’er moeten vervangen door een andere geeft overdrachtsrisico’s, er is minder tijd voor patiëntenzorg en er bestaat zelfs een kans op extra wachtlijsten. Als oplossing stellen de partijen voor dat opdrachtgevers en zzp’ers ook een opdracht mogen aangaan met een specifieke reden die langer kan voortduren dan 1 jaar, zolang de bewuste situatie maar eindig is.

2. Voorkom extra administratieve lasten

Om aan te tonen dat een zzp’er minstens € 16 verdient moeten zzp’ers en opdrachtgevers aan allerlei zeer gedetailleerde administratieve verplichtingen voldoen. De partijen stellen dat dit leidt tot onnodige rompslomp die geheel in tegenspraak is met het traject (Ont)regel de zorg waarin juist gewerkt wordt aan het afschaffen van overbodige bureaucratie. Voor (tand)artsen ligt het gemiddelde tarief overduidelijk boven de € 16 en dat maakt dat extra verplichtingen om dat aan te tonen volstrekt overbodig zijn. 

3. Onderzoek de tariefgrens voor opt-out

Met een nieuwe opt-outregeling kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf afspreken dat de opdrachtnemer als zelfstandige werkt. De zelfstandige weet dan zeker dat hij geen premies voor werknemersverzekeringen hoeft af te dragen, en de opdrachtgever dat hij niet achteraf loonheffingen moet betalen. Dat kan echter pas vanaf een uurtarief boven de € 75,-. Het uurtarief van huisartsen en tandartsen ligt echter vaak onder de € 75 per uur. En dat terwijl de opt-out juist wel voor hen bedoeld is, als groep zzp’ers met een stevige onderhandelingspositie. De vier partijen vragen de minister de tariefgrens daarom nader te onderzoeken.

Lees de gehele reactie van FMS, KNMT, LHV en VvAA op de Wmz en Wzv (pdf)

Lees meer over de aanvullende zzp-wetgeving waarop de 4 partijen nu reageren

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)
zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen