facebook

KNMT waarborgt beroepsgeheim bij verdenking van fraude

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Ondertekening fraudeconvenant
De KNMT heeft het ‘Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg’ ondertekend. Daarmee waarborgt de KNMT het beroepsgeheim van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen bij strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk financiële fraude in de zorg.

Het convenant bevat afspraken tussen VWS, Inspectie, Openbaar Ministerie, FIOD en artsenorganisatie KNMG over een pool van onafhankelijk deskundige artsen die als tussenpersoon fungeren bij een onderzoek naar fraude. Bij vermoedens van fraude turven, schiften en anonimiseren deze artsen medische gegevens en leggen zij daar verslag over af vóórdat de officier van justitie deze gegevens mag inzien.

Met de ondertekening sluit nu ook de KNMT op deze afspraken aan, die op 1 januari van kracht zijn geworden. Naast de KNMT ondertekende ook de ANT het convenant, evenals de KNGF namens de fysiotherapeuten. KNMT en ANT werven samen onafhankelijk tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. De opleiding van deze zorgverleners  gebeurt in samenwerking met VWS, KNMG, ANT en KNGF.

Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg (pdf)

 

 

fraudeonderzoeken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen