facebook

KNMT werkt mee aan handboek ‘veilig e-mailen’

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
E-mail
Tandartsen moeten veilig e-mailen  als het om privacygevoelige gegevens gaat, schrijft de AVG voor.  Momenteel werkt de KNMT daarom mee aan een praktisch handboek voor veilig e-mailen op basis van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7516 'Veilige e-mail in de zorg'.

NTA-afspraak 'Veilig e-mail in de zorg'

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vorig jaar mei van kracht werd, stelt dat een zorgverlener ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ moet nemen om persoonsgegevens te beschermen. Met betrekking tot het gebruik van e-mail was lange tijd niet duidelijk waaraan deze moesten voldoen. Daarom heeft het Nederlands Normalisatieinstituut in opdracht van het Informatieberaad Zorg samen met de zorg de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7516 'Veilige e-mail in de zorg' opgesteld en beschikbaar gesteld.

Zorgkoepels maken handboek voor veilig e-mailen 

Het is de bedoeling dat de NTA 7516 binnen een jaar wordt toegepast. Om dit voor elkaar te krijgen zet  het Informatieberaad Zorg de komende tijd een aantal stappen. Zo zal ze samen met de zorgkoepels – waaronder de KNMT – een praktisch handboek voor veilig e-mailen opstellen en zal ze leveranciers van e-maildiensten helpen om tot veilig e-mailoplossingen te komen.

NTA-7516 is online in te zien

De KNMT zal de ontwikkelingen volgen en u informeren als het handboek voor veilig e-mail gereed is. De NTA-7516 is online al in te zien.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen