KNMT wil duidelijk onderscheid orthodontist en ‘beugeltandarts’

25 mei 2016

De KNMT wil duidelijke afspraken over de aanduiding van de tandartsen die geen orthodontist zijn maar zich wel extra hebben toegelegd op beugelbehandelingen. Eén heldere aanduiding van dergelijke tandartsen moet mogelijke verwarring bij patiënten voorkomen dat ze met een tot orthodontist opgeleide specialist te maken hebben.

Beugelbehandelingen worden uitgevoerd door de daarin gespecialiseerde orthodontist. Gewone tandartsen voeren ook niet gecompliceerde beugelbehandelingen uit. Een aantal van hen heeft zich via bij- en nascholing extra in dit type gebitscorrecties geschoold en wil dat uitdragen. Het initiatief is erop gericht tot overeenstemming te komen over wat een goede aanduiding is voor dergelijke tandartsen. De beroepsvereniging is dichtbij overeenstemming met de wetenschappelijke verenigingen NVvO en OVAPen wil  onder andere ook de Consumentenbond bij haar initiatief betrekken. De KNMT heeft daarnaast de IGZ gevraagd om actieve handhaving van de regels rondom naamgeving.

Het initiatief van de KNMT sluit aan bij een oproep van de Consumentenbond om een einde te maken aan het gebruik van voor patiënten verwarrende titels. In een onderzoek op de websites van 150 tandartspraktijken was volgens de bond in 64 gevallen spraken van verwarrende titels die ten onrechte leken te suggereren dat het om een orthodontist gaat. Voorbeelden van titels die de bond aanhaalt zijn ‘orthodentist’, ‘orthodontisch specialisten’ en ‘orthodontiste’.

Wettelijk is de titel ‘orthodontist’ een beschermde beroepstitel die alleen door als zodanig in het specialistenregister ingeschreven zorgverleners mag worden gevoerd. Het is ook bij wet verboden om op erkende specialistentitels gelijkende benamingen te voeren. Consumenten kunnen desgewenst in het BIG-register controleren of hun mondzorgverlener orthodontist is.

De KNMT spreekt nu al regelmatig praktijken aan die de titel van orthodontist misbruiken, zonodig bij herhaling. Krijgt de beroepsvereniging geen gehoor, dan doet ze melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die de wet handhaaft.

Lees meer over: titelmisbruik