facebook

KNMT wil duidelijkheid over Functionaris Gegevensbescherming

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Fg
De KNMT is van mening dat een mondzorgpraktijk pas een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hoeft aan te stellen  vanaf vijftienduizend ingeschreven patiënten of als er gemiddeld meer dan vijftienduizend patiënten per jaar worden behandeld. Hiervoor pleit ze in een brief die ze op 15 juni aan de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gestuurd.

Op grond van de onlangs in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn organisaties onder bepaalde omstandigheden verplicht een  Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te stellen.  Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn huisartsenpraktijken en instellingen voor medisch specialistische zorg - niet zijnde ziekenhuizen - met meer dan tienduizend patiënten verplicht een Functionaris Gegevensbescherming  aan te stellen. De KNMT pleit er bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor een ruimere grens te hanteren voor mondzorgpraktijken, aangezien zij gemiddeld minder gegevens uitwisselen met ketenpartners dan huisartspraktijken. Ook is de rol van de tandarts binnen de zorgketen  anders dan die van de huisarts, waardoor de risico’s binnen de mondzorgpraktijk op het gebied van gegevensverwerking kleiner zijn.

In de brief benadrukt de KNMT de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de AVG belangrijk te vinden en haar leden te blijven informeren en te ondersteunen op dit gebied. De Autoriteit Persoonsgegevens is gevraagd om op korte termijn te reageren op de visie van de KNMT. Daarna zullen de KNMT-leden worden geïnformeerd.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen