facebook

KNMT zoekt 4e bestuurslid

Arjen
van
Driel
2 minuten
Shutterstock 149247764
De KNMT zoekt per juni 2019 een nieuw lid voor haar bestuur en 2 tegenkandidaten voor zittende bestuursleden waarvan de zittingstermijn verloopt. Wilt u zich op bestuurlijk vlak inzetten voor de vereniging en haar leden? Stuur dan uw sollicitatie. De reactietermijn sluit op 18 januari. Kent u mensen voor wie deze vacature interessant is, dan stellen we het op prijs als u hem deelt.

Algemeen profiel bestuurslid

  • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten, met name gericht op de lange termijn rekening houdend met maatschappelijke – en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
  • Bekend met de uitgangspunten van de huidige governancecode Zorg en met de actuele beleidsontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de mondzorg in het bijzonder.
  • Adviseur en klankbord voor de directeur van het KNMT-bureau.
  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
  • Interesse in public affairs en public relations.

Tegenkandidaten huidige bestuursleden

De huidige bestuursleden bevinden zich aan het eind van hun eerste benoemingstermijn. Wolter Brands (voorzitter), Henk Donker (penningmeester) en Richard Kohsiek (lid) stellen zich allen herkiesbaar in juni 2019. U kunt zich als tegenkandidaat opgeven.

Kerncompetenties

  • Ondernemend en besluitvaardig, krijgt plannen van de grond en maakt anderen enthousiast voor te bereiken doelen.
  • Analytisch, prettige overlegpartner, goed ontwikkeld gevoel voor de belangen van alle geledingen binnen de vereniging en beschouwt de belangen van de leden als leidend voor het handelen.
  • Integer en evenwichtig, teamplayer, kan als lid van het bestuur solidair optreden met behoud van kritisch vermogen.
  • Staat open voor zelfreflectie en is ontwikkelingsgericht.
  • Kan relativeren en loslaten en vergeet de humor niet.

Praktische invulling

De invulling van de bestuursfuncties betreft gemiddeld 20 uur per week, dit betreft op regelmatige basis ook de avonduren. Tevens wordt verwacht dat de bestuursleden de KNMT vertegenwoordigen op diverse gelegenheden in het land. Een gedetailleerde verdeling van de portefeuille zal na de verkiezingen gebeuren aan de hand van de belangstelling en mogelijkheden van de bestuursleden. De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze vacature, dan kunt u contact opnemen met Erik Markus, directeur KNMT, op 030- 6076 201 of e.markus@knmt.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie, onder vermelding van de bestuursfunctie waarin u geïnteresseerd bent, voorzien van motivatie en cv kunt u richten aan Annika Söentken, secretaris van de selectiecommissie, via a.soentken@knmt.nl. U kunt solliciteren tot en met 18 januari 2019.

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen