facebook

Kritische noten CDA en SP bij experiment borende mondhygiënist

Arjen
van
Driel
2 minuten
Taakherschikking
Het CDA en de SP hebben moties ingediend tegen de plannen van minister Bruins om mondhygiënisten zelfstandig te laten boren. De minister wil in mei 2020 starten met het experiment taakherschikking.

CDA wil achtervang van tandarts

Het CDA wil dat de minister waarborgt dat mondhygiënisten die aan het experiment deelnemen ervoor zorgen dat ze een afspraak hebben met een tandarts, zodat er in het geval van calamiteiten snel en adequaat doorverwezen kan worden. Ook wil de partij dat de minister vóór de start van het experiment inzicht geeft in de nulmeting (hoe staat het nu met de taakverdeling). En in detail aangeeft hoe getoetst gaat worden of het experiment al dan niet succesvol is. Minister Bruins gaf aan met deze motie te kunnen leven.

SP: wacht op advies capaciteit mondzorg

De SP roept de minister per motie op om zijn taakherschikkingsplannen niet in te voeren vóór het onderzoek van het Capaciteitsorgaan naar de benodigde capaciteit in de mondzorg klaar is. Deze motie raadt de minister af. Ook vroeg de SP of de minister bereid is toe te zeggen nog in 2019 te beginnen met het opleiden van extra tandartsen als het capaciteitsorgaan dat adviseert. Minister Bruins gaf aan daartoe niet bereid te zijn.

Beoogde start mei 2020

De minister liet de Tweede Kamer weten in mei 2020 met het vijfjarige experiment taakherschikking te gaan beginnen.

Reactie KNMT

"Op basis van deze moties constateer ik dat de politiek in ieder geval oog heeft voor de risico’s van de plannen van minister Bruins voor de kwaliteit van de patiëntenzorg. En dat de mondhygiënist die zich zelfstandig wil vestigen de verplichting krijgt om de patiëntveiligheid te garanderen", aldus Wolter Brands, voorzitter van de KNMT.

"Ook het volstrekt ontbreken van de logica om nu met het experiment te starten terwijl het Capaciteitsorgaan nog onderzoekt in hoeverre en waar de mondzorg uitbreiding behoeft, wordt door de Kamer gemarkeerd. Evenals het ontbreken van deugdelijke randvoorwaarden voor het experiment."

De KNMT zal de stemming volgende week over deze moties dan ook nauwgezet volgen en daarover opnieuw informeren.

taakherschikking

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen