KRT geeft meer tijd voor patiëntenquête en visitatie

26 oktober 2016

Het kwaliteitsregister voor tandartsen KRT geeft haar leden meer tijd om aan de herregistratie-eis van visitatie en het afnemen van een patiëntenquête te voldoen. De KNMT biedt haar leden hulp om aan deze vereisten te voldoen.

Visitatie

Visitatie houdt een check in op het kwaliteitsniveau van een tandartspraktijk. Het is een middel voor tandartsen om de door hen geboden mondzorg te ijken en te verbeteren. De KNMT biedt twee soorten visitatie aan. Met KNMT Praktijkvisitatie voert een team van visiteurs de gehele visitatie uit bij een deelnemende mondzorgpraktijk. Als alternatief voor KNMT Praktijkvisitatie is er voor IQual-studiegroepen een ‘doehetzelf’-variant. Daarin staan ervaren visiteurs leden van IQual bij die elkaars praktijk checken.

 

 

Patiëntenenquête

Ook met het afnemen van een patiëntenenquete kan de KNMT u helpen. De enquête van Patiëntenvertellen is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de KNMT. De vragenlijsten kijken naar diverse relevantie onderdelen van uw zorgverlening, zoals toegankelijkheid, kwaliteit van zorg, hygiëne en bejegening.

Leuk is ook dat u de uitkomsten van Patiëntenvertellen eenvoudig kunt tonen op uw KNMT-Praktijkwebsite. Daarmee voldoet u dan weer aan de wettelijke eis (vanuit de wkkgz) dat dat u patiënten informeert over ervaringen van andere patiënten.

0 reacties op KRT geeft meer tijd voor patiëntenquête en visitatie