facebook

Leslie Elenbaas allereerste lid KNMT Ledenraad

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Student-lid Ledenraad
Leslie Elenbaas neemt vanaf 1 januari namens de studenten Tandheelkunde een jaar lang plaats in de toekomstige Ledenraad van de KNMT. De zesdejaars ACTA-student versloeg in de verkiezingen nipt Chris Dekker (Groningen) en Wouter Worms (Nijmegen).

Op de foto v.l.n.r.: Leslie Elenbaas, Wouter Worms en Chris Dekker

Elenbaas is het allereerste gekozen lid van de Ledenraad*. De afgelopen weken konden alle studentleden van de KNMT hun voorkeur uitspreken voor een van de 3 kandidaten; van elke faculteit Tandheelkunde één. Elenbaas won de stemming en neemt nu een jaar lang plaats in de Ledenraad. Daarna wordt ze afgelost door een nieuwe vertegenwoordiger namens de studenten Tandheelkunde.

De komende periode worden er nog 23 afgevaardigden in het nieuwe verenigingsorgaan gekozen, die afkomstig zijn uit alle geledingen van de beroepsgroep. 

De komst van de Ledenraad is een van de uitvloeisels van ‘KNMT 2.0’, het project dat een vernieuwingsslag van de vereniging als doel heeft. De Ledenraad vervangt het tot nu toe gebruikte systeem van verenigingsdemocratie met afdelingsvergaderingen en de Algemene Vergadering. 

Doel van deze aanpassing van de verenigingsstructuur is om als vereniging slagvaardiger te kunnen opereren, met meer draagvlak en voeding vanuit de achterban. Zo kan de vereniging haar impact als belangenbehartiger van de beroepsgroep vergroten.

De Ledenraad is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden.  

 

Meer weten?

Video: Bestuurslid Richard Kohsiek licht de komst van de Ledenraad toe in Bits & Bites

Of kijk op www.knmt.nl/ledenraad 

De komst van de Ledenraad is onder voorbehoud van goedkeuring daarvan door de Algemene Vergadering van 8 december 2017.

 

 

KNMT 2.0
ledenraad
studenten
verenigingszaken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen