Lintje voor mka-chirurg Gertjan Dicker

19 maart 2018
Gertjan Dicker met lintje

Mka-chirurg Gertjan Dicker is vrijdag 16 maart benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens zijn afscheid in theater het Speelhuis in Helmond ontving hij deze Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Elly Blanksma ter gelegenheid van zijn afscheid bij het Elkerliek Ziekenhuis waar hij ruim 30 jaar werkte.

Dicker was in 1985 de oprichter van de afdeling Kaakchirurgie van het Elkerliek dat toen nog het St. Lambertus Ziekenhuis heette. Hij heeft deze afdeling in de loop der jaren opgebouwd en uitgebreid tot wat deze nu is en wordt geprezen vanwege zijn grote betekenis voor de maatschappelijke positie van het Elkerliek in de regio, maar ook ver daarbuiten. 
Hij zorgde ervoor dat het ziekenhuis opleidingsplaats is geworden in samenwerking met het Maastrichts Universitair Medisch Centrum. Met veel energie begeleidde hij de stages van de co-assistenten. Vanwege zijn deskundigheid was hij lid van de vertrouwenscommissie van het Elkerliek en arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg, dat bindende uitspraken doet in conflicten tussen medisch specialisten en ziekenhuizen. Daarnaast heeft hij verschillende landelijke bestuursfuncties, onder andere bij de KNMT en de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten en Kaakchirurgie (NVMKA).

Ook op maatschappelijk gebied heeft Dicker in Helmond de nodige verdiensten. Zo was hij als lid van de Lionsclub jarenlang belast met de organisatie van het wintercircus. Dat paste perfect bij zijn hobby als goochelaar. Ook is hij de initiator van en nog altijd actief in de Stichting beter lezen en schrijven. Verder is hij al vele jaren commissaris, ceremoniemeester en ondersteuner van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia.

Lees meer over:

0 reacties op Lintje voor mka-chirurg Gertjan Dicker