facebook

M2 tandartsen eerste met kwaliteitscertificatie HKZ Mondzorg

Arjen
van
Driel
2 minuten
M2-krijgt-hkznorm-728x440
M2 tandartsen in Voorburg en Oegstgeest heeft donderdag 19 december als eerste mondzorgpraktijk in Nederland het kwaliteitscertificatietraject HKZ Mondzorg succesvol doorlopen. Het certificeringstraject werd uitgevoerd door certificeringsinstituut Kiwa in nauwe samenwerking met de KNMT.

Op de foto v.l.n.r.: Rolf van Mierlo, Jacqueline Strooband, Jan Minjer (eigenaren van M2 tandartsen) en Caroline van der Linde (KNMT) voor de praktijk van M2 tandartsen in Voorburg

M2 tandartsen enthousiast over traject en certificering

M2 tandartsen is enthousiast over het traject, de visitatie, het zelfevaluatieformulier en de certificering die horen bij de HKZ Mondzorg. Jacqueline Strooband van M2 tandartsen: 'We hebben nu dankzij de HKZ Mondzorg het functioneren van de praktijkorganisatie nog beter in beeld, net als de kwaliteitsaspecten die daarbij van belang zijn."

Norm maakt kwaliteit van mondzorg aantoonbaar

De HKZ-norm Mondzorg is een middel om aan te tonen dat een tandartspraktijk vanuit kwaliteitsperspectief opereert en voldoet aan de professionele standaarden in de mondzorg. De KNMT is ervan overtuigd dat de norm goed bijdraagt aan het aantoonbaar maken van de kwaliteit van de mondzorg.

Vernieuwde norm voor kwaliteit in de mondzorg: door leren en verbeteren

HKZ Mondzorg werd begin dit jaar vernieuwd op initiatief van de KNMT. Ze is gebaseerd op de ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Omdat de eerdere norm uit 2005 werd ervaren als te veel systeemgericht en de manier van toetsing te zwaar, zijn onnodige (regel)zaken geschrapt. Daarnaast is de toetsingscyclus verlengd van 3 naar 5 jaar. Praktijkvisitatie is als vast onderdeel in de cyclus opgenomen. De nieuwe norm legt veel meer nadruk op leren en verbeteren en veel minder op het schrijven van procedures en protocollen. De KNMT verwelkomt in 2020 graag andere praktijken die het voorbeeld van M2 tandartsen gaan volgen.

Meer informatie

HKZ Mondzorg op hkz.nl 

Kan de KNMT u helpen? Stel gerust uw vraag over HKZ en/of visitatie

kwaliteit
kwaliteitssystemen
visitaties

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen