Maak arbeidsovereenkomsten ‘2017-proof’

13 december 2016
Samenwerken

Praktijken die werken volgens de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling kunnen vanaf nu hun arbeidsovereenkomsten aanpassen aan nieuwe wet- en regelgeving die ingaat vanaf 1 januari 2017.

Bij lopende contracten moet een addendum worden gevoegd om de gewijzigde KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing te laten verklaren. Dat is nodig omdat de regeling is aangepast op onder andere de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (wkkgz).

Download het addendum (docx)

Nieuwe arbeidsovereenkomsten sluiten

Leden kunnen nieuwe arbeidsovereenkomsten met personeel sluiten via de tool KNMT Arbeidsovereenkomst Direct. Met deze tool stelt u eenvoudig stap voor stap een overeenkomst op. De arbeidscontracten uit deze tool voldoen aan de per 1 januari geldende KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling. Een addendum is dan niet nodig.

Arbeidsovereenkomst maken

Overeenkomst van opdracht sluiten

De overeenkomst van opdracht, waarmee samenwerking met ZZP-tandartsen wordt geregeld, wordt ook aangepast aan de wkkgz. Om die overeenkomsten goedgekeurd te krijgen is een traject langs het ministerie van VWS en de Belastingdienst noodzakelijk. Dit vraagt wat meer tijd. Naar verwachting is er voor 1 april een nieuwe versie. Wij adviseren u te werken met de eerder door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht, die u eenvoudig online kunt maken. Het continueren van de samenwerking onder een 'VAR-overeenkomst' is niet verstandig.

Overeenkomsten van opdracht sluiten

0 reacties op Maak arbeidsovereenkomsten ‘2017-proof’