Maart 2018: herregistratie voor een grote groep kaakchirurgen en orthodontisten

14 juli 2017
In overleg

Van een groot deel van de ingeschreven kaakchirurgen en orthodontisten dat is ingeschreven in het specialistenregister van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) vervalt in maart 2018 automatisch de inschrijving in dat specialistenregister.

Voor deze groep tandarts-specialisten geldt dat indien u als kaakchirurg of orthodontist ingeschreven wenst te blijven, het noodzakelijk is dat u vóór afloop van uw inschrijving een aanvraag tot herregistratie bij de RTS indient. U ontvangt daarvoor binnenkort een uitnodiging van de RTS.

Als u niets doet

Als u niet tijdig of geen aanvraag indient, dan vervalt uw inschrijving in het specialistenregister automatisch. Uitstel van uw herregistratie is niet mogelijk.

Waar moet u aan denken in de voorbereiding?

Uw adresgegevens

Zorg ervoor dat uw gegevens bij de RTS kloppen. U ontvangt de uitnodiging tot herregistratie op het bij de RTS bekende woonadres. Wanneer u verhuist is het noodzakelijk uw adreswijziging rechtstreeks aan de RTS door te geven via: rts.herregistratie@knmt.nl.

Verklaring werkzaamheden

Zorg dat u de bewijzen van uw werkervaring op tijd heeft. U dient deze originele verklaring(en) met de aanvraag mee te sturen. Uit de verklaring(en) moet blijken dat u in de referteperiode gemiddeld ten minste 16 uur per week patiëntgebonden zorg heeft verleend.

Format van een ‘verklaring werkzaamheden’ (doc)

Bent u werkzaam in een ziekenhuis, dan is een verklaring van de raad van bestuur of directie vereist. Bent u als zelfstandige, in maatschapsverband of in een andere situatie werkzaam (praktijk etc.), dan heeft u een accountantsverklaring van een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde accountant of administrateur nodig.

Overzicht geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten (DKB)

Bij uw aanvraag dient u een complete lijst met geaccrediteerde DKB te overleggen. Uit die lijst moet blijken dat u tijdens de referteperiode 200 geaccrediteerde punten heeft behaald. U vult per type DKB in chronologische volgorde in welke DKB u heeft gevolgd en hoeveel geaccrediteerde punten daarvoor staan. De invulinstructies en het ‘formulier geaccrediteerde deskundigheidsbevordering’ vindt u vanaf september 2017 op deze website. U kunt uw DKB ook online registreren op het intranet van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) dan wel op de site van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak, en Aangezichtschirurgie (NVMKA). U levert dan bij de RTS een uitdraai van die online registratie in.

Lever alléén DKB bij de RTS in die in overeenstemming met het accreditatiereglement van de wetenschappelijke vereniging is geaccrediteerd. U vindt de reglementen op de websites van de desbetreffende verenigingen. De RTS controleert ieder ingevuld ‘formulier geaccrediteerde deskundigheidsbevordering’ dan wel een uitdraai van de online DKB-registratie op accreditatie en neemt steekproeven op de onderliggende bewijsstukken.

Kwaliteitsvisitatie

Indien u zich nog niet heeft aangemeld voor deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de NVvO dan wel NVMKA, meld u zich dan direct bij desbetreffende wetenschappelijke vereniging (NVvO: tsd@solcon.nl /NVMKA: secretaris@nvmka.nl ). Bewaart u het bewijs van deelname aan de kwaliteitsvisitatie zorgvuldig, want u dient een kopie met uw aanvraag herregistratie mee te sturen.

Meer informatie over herregistratie als tandartsspecialist

Vragen?

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen over het herregistratieproces? Stuur dan een e-mail naar de RTS: rts.herregistratie@knmt.nl. Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar: 030 – 282 3906. Voor vragen over het accrediteren van deskundigheidsbevorderende activiteiten en deelname aan de kwaliteitsvisitatie, verwijzen wij u naar de NVvO (mevrouw Tiemersma, tsd@solcon.nl) dan wel NVMKA (mevrouw Van Dam, secretariaat@nvmka.nl).

0 reacties op Maart 2018: herregistratie voor een grote groep kaakchirurgen en orthodontisten