facebook

Machtiging X21 bij jeugdigen: hoe zit dat?

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Opg
Sinds 1 januari 2018 vergoeden zorgverzekeraars panorama-opnames (X21) voor de jeugd tot 18 jaar uitsluitend nog na een machtiging. De aanvraag kan via het Vecozo machtigingenportaal worden gedaan. Na het doorlopen van een ‘beslisboom’ volgt meteen toestemming of een afwijzing. De KNMT vindt dat iedere tandarts individueel moet kunnen beslissen of het maken van een OPG bij iemand jonger dan 18 jaar nodig is.

Afweging tandarts op basis van anamnese en mondonderzoek

Die afweging zal gemaakt moeten worden op basis van een anamnese en een mondonderzoek. Daarnaast zal moeten worden vastgesteld of redelijkerwijs geen ander diagnostisch instrument kan worden toegepast dat minder stralingsbelasting geeft maar wel dezelfde resultaten oplevert als een OPG (ALARA, ofwel As Low As Reasonably Achievable). Is dat instrument er, dan heeft dat de voorkeur. Het besluit om wel of geen OPG te maken, dient altijd beargumenteerd te kunnen worden. Ook als dit besluit afwijkt van adviezen die in vigerende richtlijnen gehanteerd worden. Afwijkingen van de richtlijn dienen goed onderbouwd, in het belang van de patiënt, gedocumenteerd te zijn.

Het inzetten van het machtigingenbeleid hangt volgens de verzekeraars samen met het beperken van gezondheidsrisico’s voor jeugdige patiënten. Die lopen hogere risico’s dan ouderen als zij worden blootgesteld aan straling, en een OPT heeft een veel hogere stralingsbelasting dan een intraorale opname.

Indicaties opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland

De volgende indicaties, opgesteld door ZN, zijn opgenomen in het Vecozo-machtigingenportaal:

  • trauma aan de kaak of een vermoeden daarvan;
  • juveniele parodontitis;
  • ontwikkelingsstoornissen of een vermoeden daarvan die aanleiding kunnen zijn voor een orthodontische behandeling;
  • extractie van verstandkiezen;
  • een nieuwe patiënt met verschillende restauraties bij wie een vermoeden van periapicale problemen bestaat en;
  • een patiënt bij wie het redelijkerwijs niet mogelijk is een intraorale opname te maken.
     

Nieuwe patiënten zien en screening cariës en parodontopathieën geen aanleiding om röntgenfoto's te maken

Verder zeggen de zorgverzekeraars te constateren dat uit materiële controles een beeld naar voren komt van toenemend oneigenlijk gebruik van code X21. Ze zouden indicaties zien zoals het gebruik van het orthopantomogram als screeningstool en als middel voor het opsporen van cariës en parodontopathieën. Ook worden in toenemende mate routinematig OPT’s bij nieuwe patiënten gemaakt.  De KNMT is het met de zorgverzekeraars eens dat deze indicaties geen aanleiding zijn voor het maken van OPT’s.

kindertandheelkunde

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen