Machtiging X21 bij jeugdigen: hoe zit dat?

26 februari 2018

Sinds 1 januari vergoeden zorgverzekeraars panorama-opnames voor de jeugd tot 18 jaar uitsluitend nog na een machtiging. De aanvraag kan via het Vecozo machtigingenportaal worden gedaan. Na het doorlopen van een ‘beslisboom’ volgt meteen toestemming of een afwijzing. De KNMT vindt dat iedere tandarts individueel moet kunnen beslissen of het maken van een OPT bij iemand jonger dan achttien jaar nodig is.

Die afweging zal gemaakt moeten worden op basis van een anamnese en een mondonderzoek. Daarnaast zal moeten worden vastgesteld of redelijkerwijs geen ander diagnostische instrument kan worden toegepast dat minder stralingsbelasting geeft maar wel dezelfde resultaten oplevert als een OPT. Is dat instrument er, dan heeft dat de voorkeur. Het inzetten van het machtigingenbeleid hangt volgens de verzekeraars samen met het beperken van gezondheidsrisico’s voor jeugdige patiënten. Die lopen hogere risico’s dan ouderen als zij worden blootgesteld aan straling, en een OPT heeft een veel hogere stralingsbelasting dan een intraorale opname.

Volgens de KNMT is het maken van OPT bij personen jonger dan 18 jaar in ieder geval gerechtvaardigd bij:

  • trauma aan de kaak of een vermoeden daarvan;
  • juveniele parodontitis;
  • ontwikkelingsstoornissen of een vermoeden daarvan die aanleiding kunnen zijn voor een orthodontische behandeling;
  • extractie van verstandkiezen;
  • een nieuwe patiënt met verschillende restauraties bij wie een vermoeden van periapicale problemen bestaat en
  • een patiënt bij wie het redelijkerwijs niet mogelijk is een intraorale opname te maken.

Verder zeggen de zorgverzekeraars te constateren dat uit materiële controles een beeld naar voren komt van toenemend oneigenlijk gebruik van code X21. Ze zouden indicaties zien zoals het gebruik van de OPT als screeningstool en als middel voor het opsporen van cariës en parodontopathieën. Ook worden in toenemende mate routinematig OPT’s bij nieuwe patiënten gemaakt.  De KNMT is het met de zorgverzekeraars eens dat deze indicaties geen aanleiding zijn voor het maken van OPT’s.

Lees meer over: kindertandheelkunde

1 reactie op Machtiging X21 bij jeugdigen: hoe zit dat?