facebook

Masterstudent Amir Hoseini gekozen in de ledenraad

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Amir Hoseini
De 24-jarige Amir Hoseini is in 2021 studentlid van de ledenraad van de KNMT. Hij is 6e jaars masterstudent aan ACTA in Amsterdam.

Alle student-leden van de KNMT konden tussen 22 en 29 september kiezen uit zes kandidaten. Hoseini kreeg van hen de meeste stemmen. Hij wordt als raadslid geïnstalleerd op de eerste Algemene Vergadering van de KNMT in 2021, die is op 16 april dat jaar.

Studentlid komt op voor alle studenten Tandheelkunde

Het studentlid van de ledenraad vertegenwoordigt er de belangen van alle studenten Tandheelkunde in Nederland. Studentleden hebben een zittingstermijn van 1 jaar, waarbij de 3 tandheelkundefaculteiten om en om een lid afvaardigen.

Jens Rutjes, Amarins Rijpkema en Leslie Elenbaas gingen hem voor

Dit jaar zit Jens Rutjes vanuit Nijmegen in de Ledenraad; in 2018 en 2019 gingen Leslie Elenbaas vanuit ACTA en Amarins Rijpkema vanuit Groningen hem voor. Voor 2021 was het weer de beurt aan een masterstudent uit Amsterdam.

Alles over de ledenraad