Meer dan 650 deelnemers aan ledenpeiling

23 mei 2017
Onderzoek

Meer dan 650 leden van de KNMT hebben begin mei hun mening gegeven over de vereniging. In een ledenpeiling gaven ze aan op welke activiteiten ze zich moet richten, en hoe ze de KNMT waarderen.

Gemiddeld geven de leden een 6,9 aan de vereniging. Belangrijke aandachtsgebieden zijn belangenbehartiging op het gebied van taakherschikking, honorering en het opleiden van voldoende tandartsen. Ook de ondersteuning bij personeelszaken, zoals een arbeidsvoorwaardenregeling en een contractenservice scoren hoog, net als een adequate informatievoorziening. Leden geven aan nog meer ondersteuning te wensen bij de implementatie van richtlijnen, wet- en regelgeving. Opvallend is de grote steun vanuit de beroepsgroep voor het verplicht gaan stellen van bij- en nascholing.

Voorzitter Wolter Brands over de uitkomsten: ‘Ik ben trots op de grote betrokkenheid die spreekt uit de respons en de waardevolle tips. De reacties geven richting aan het verbeteren van de belangenbehartiging door en de dienstverlening van de KNMT aan tandartsen. Ook de eerder opgehaalde ideeën op de  ledenconferentie in maart nemen we daarbij mee. Die krappe zeven mag best wat hoger; daar gaan we als bestuur en ondersteunende organisatie komend jaar dan ook hard aan werken.’

Lees meer over: KNMT 2.0

0 reacties op Meer dan 650 deelnemers aan ledenpeiling