Meeste datalekken in de zorg

02 juni 2017

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 2300 datalekken gemeld. Bijna een derde van de meldingen kwam uit de zorgsector, zo laat de toezichthouder weten.

Het aantal meldingen lijkt ook toe te nemen. Over heel 2016 werden bijna 5500 datalekken gemeld.

De meeste meldingen kwamen uit de sector gezondheid en welzijn (27 procent), gevolgd door financiële dienstverlening (21 procent) en openbaar bestuur (20 procent).

Het meest voorkomende type datalek was het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger (45% van de meldingen). Bijvoorbeeld een brief met gevoelige gegevens die bij de verkeerde persoon terecht is gekomen en is geopend.

Is de informatiebeveiliging in uw praktijk op orde? Lees meer over onze checklist privacy & ICT.

Datalek

Een datalek is een incident waarbij de kans ontstaat dat persoonlijke gegevens toegankelijk worden voor onbevoegden. Sinds 1 januari 2016 moeten datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld als de aanzienlijke kans bestaat dat het lek leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als een lek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Datalekken kunnen ontstaan door:
  • verlies of diefstal van een usb-stick, harde schijf, smartphone of laptop;
  • het niet beveiligd versturen van bestanden (per e-mail of app) of
  • een aanval van een hacker via ransomware: kwaadaardige software die een computer of databestanden gijzelt en daarvoor losgeld vraagt.
Een veel gebruikte entree van de laatste is de nauwelijks van echt te onderscheiden fake-email van bijvoorbeeld een bank.
Lees meer over: informatiebeveiliging

0 reacties op Meeste datalekken in de zorg