facebook

Meeste datalekken in sector zorg en welzijn

Profile picture for user 426538
Laura
van
Paesschen
2 minuten
Datalek
In 2017 zijn 10.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het aantal meldingen is in 2017 met ruim 70% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor, van 5849 naar 10.009. De meeste meldingen van datalekken, 3105 meldingen, werden gedaan door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn.

Bij bijna de helft van de datalekken (47 procent) die in 2017 zijn gemeld, gaat het om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. Meldingen van kwijtgeraakte persoonsgegevens door bijvoorbeeld een verloren of gestolen laptop, usb-stick of tas met dossiers vormen 15% van het totale aantal gemelde datalekken. Het gaat in de meeste gevallen om NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum en BSN.

Naast de sector zorg en welzijn werden er ook veel meldingen gedaan door de sector openbaar bestuur (2000 meldingen) en financiële dienstverlening (1984 meldingen). AP-voorzitter Aleid Wolfsen:

“We zien een flinke toename van het aantal gemelde datalekken. Het lijkt er enerzijds op dat de bekendheid van de meldplicht toeneemt. Anderzijds baart het ons zorgen dat de beveiliging nog vaak niet op orde is.”

De AP startte vorig jaar rond de 635 onderzoeken naar beveiliging en mogelijke datalekken. Hieronder vielen ook onderzoeken naar mogelijke datalekken bij organisaties die dit níet hebben gemeld bij de AP. Het komende jaar gaat de AP daar meer aandacht aan besteden.
Over het algemeen leidden de onderzoeken tot een waarschuwing en beëindiging van de overtreding. Een deel van de onderzoeken loopt nog.

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. De AVG stelt wel strengere eisen aan de registratie van datalekken. Een organisatie moet voortaan alle datalekken documenteren en niet meer alleen de gemelde datalekken. Daarnaast zijn de boetes vanaf 25 mei hoger. Vanaf 25 mei 2018 krijgen alle EU-landen te maken met de meldplicht datalekken. In Nederland lopen we daarop vooruit; sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken in Nederland.

Meer informatie over de meldplicht datalekken

Maak u klaar voor de AVG; kom naar een van de speciale workshops!
datalekken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen