facebook

Meld (administratieve) problemen met uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz!

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
1 minuut
Ouderen wlz
Sinds 1 april verrichten zorgverzekeraars uniforme controles op de samenloop van Wlz- en Zvw-declaraties. Declaraties vanuit de Wlz dienen bij een zorgkantoor ingediend te worden.

Het is helaas niet altijd duidelijk of bij een patiënt met een Wlz-indicatie ook sprake is van een recht op vergoeding van mondzorgkosten vanuit de Wlz. Zie voor meer informatie dit stroomdiagram plus uitleg.

Declaratieproblematiek bij onterechte samenloop Wlz/Zvw

Indien een Wlz-declaratie ten onrechte bij een zorgverzekeraar (en niet het zorgkantoor) wordt ingediend, dan wordt deze afgewezen en kan deze alsnog bij een zorgkantoor worden ingediend. De instelling waar de patiënt verblijft, weet bij welk zorgkantoor dit dient te gebeuren.

Deze controle op samenloop is geen ideale oplossing en leidt tot de nodige administratieve belasting. Door partijen wordt gewerkt aan een structurele en werkbare oplossing.

Oproep

Om meer inzicht te krijgen in de omvang van het probleem – en of er ook echt sprake van is dat declaraties achteraf niet worden betaald door het zorgkantoor – ontvangen wij hiervan graag concrete voorbeelden.

Als het u sinds 1 april niet is gelukt om achteraf (na een afgekeurde declaratie van de zorgverzekeraar ontvangen te hebben) een Wlz- declaratie vergoed te krijgen, wilt u dit dan voor 23 augustus melden via LS@knmt.nl? Vermeld daarbij alstublieft hoe vaak dit is gebeurd en welke zorgverzekeraar het betreft.

 

bijzondere patiëntgroepen
declaraties
Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen