Meldplicht kindermishandeling van de baan

01 november 2016
Bescherming van het kind

De voorgenomen meldplicht voor zorgverleners bij vermoedens van kindermishandeling is definitief van de baan. De Tweede Kamer neemt een alternatief voorstel van de Artsencoalitie tegen kindermishandeling over.

Het voorstel van de coalitie, dat ook wordt onderschreven door de KNMT, richt zich op oplossingen voor directe hulp aan het mishandelde kind, met concrete handvatten voor artsen, binnen de bestaande verplichte meldcodes en met draagvlak van alle artsenberoepsgroepen.

Het toevoegen van een meldplicht aan de verplichte meldcode, zoals aanvankelijk de bedoeling was, werkt volgens de Artsencoalitie contraproductief. Elk kind verdient zorg op maat. Een meldplicht laat artsen geen ruimte voor maatwerk, maar zorgt voor escalatie met alle mogelijke nadelige gevolgen voor het kind.

In het alternatieve voorstel wordt de bestaande meldcode verbeterd, zodat zorgverleners beter geholpen worden om de juiste keuzes te maken bij vermoedens van kindermishandeling. Zo komt er een pragmatische checklist om signalen vroegtijdig ter herkennen, komen er meldnormen bínnen de meldcode en wordt de samenwerking met Veilig Thuis verbeterd.

De KNMT heeft specifiek voor tandartsen een meldcode kindermishandeling (en huiselijk geweld) ontwikkeld. Ook die zal naar aanleiding van het voorstel van de Artsencoalitie verbeterd worden.

Let op: IGZ onderzoekt momenteel of zorgverleners, waaronder tandartsen, de meldcode gebruiken

0 reacties op Meldplicht kindermishandeling van de baan