facebook

Minister Bruins: “Mondzorg voor volwassenen komt niet in de basisverzekering”

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
3 minuten
Minister bruins
Minister Bruins voor Medische Zorg is het niet eens met de opvatting dat mondzorg minder toegankelijk is dan andere vormen van zorg en dat iedereen via de basisverzekering toegang zou moeten hebben tot de tandarts. Hij is dan ook niet bereid om de mondzorg voor volwassenen in het basispakket op te nemen. Bruins antwoordt dat op vragen van SP-Kamerlid Van Gerven.

Van Gerven stelde zijn vragen naar aanleiding van het bericht dat de tandarts onbetaalbaar is voor ruim een half miljoen mensen in Nederland. Volgens Bruins gaan er echter meer mensen naar de tandarts dan toen het Ziekenfonds nog bestond. Ook geven cijfers geen uitsluitsel of mensen die de tandarts niet bezoeken dat om financiële redenen doen.

Meer dan 80 procent bezoekt de tandarts

Volgens de minister blijkt uit CBS-cijfers dat in 2018 80,3 procent van de Nederlanders de tandarts minimaal een keer bezocht. Bruins: “Dat percentage ligt in de praktijk nog hoger omdat baby’s en mensen met een kunstgebit ook meetellen bij de Nederlanders.”

Aantallen stijgen licht

Het percentage Nederlanders dat minimaal een keer per jaar naar de tandarts gaat, laat volgens het CBS sinds 2006 een geleidelijke (lichte) stijging zien van 78,1procent in 2006 naar 80,3procent in 2018.”In de jaren dat de mondzorg voor verzekerden van achttien jaar of ouder nog in het ziekenfondspakket was opgenomen, was dat percentage aanzienlijk lager: 71,3 procent in 1990 en 74,6 procent in 1995”, aldus Bruins.

Volwassene heeft ook eigen verantwoordelijkheid

Bruins vindt niet dat mondzorg minder toegankelijk is dan andere vormen van zorg en dat iedereen toegang zou moeten hebben tot tandarts. “Volwassenen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid voor de verzorging van hun gebit”, houdt de minister Van Gerven voor. “Daarbij hoort dat zij regelmatig naar de tandarts gaan. Die eigen verantwoordelijkheid was ook de onderliggende gedachte bij de beslissing in 1995 om een groot deel van de tandheelkundige zorg voor volwassen uit het ziekenfondspakket te verwijderen.”

Niet bereid mondzorg in de basisverzekering op te nemen

De minister is dan ook niet bereid om de mondzorg voor verzekerden van achttien jaar of ouder in het basispakket op te nemen. Dat is deels ook een beslissing op financiële gronden: “Indien voor verzekerden van achttien jaar of ouder vergelijkbare mondzorg in het basispakket zou worden opgenomen als voor verzekerden jonger dan achttien jaar, dan zouden de uitgaven met bijna twee miljard euro toenemen, wat neerkomt op een premiestijging van ongeveer 150 euro per verzekerde per jaar, rekent de minster voor.

Aandacht voor kwetsbare groepen

De KNMT herkent zich in de antwoorden van minister Bruins op de vragen van Van Gerven, maar voorzitter Wolter Brands plaatst daar wel een kanttekening bij: “Het standpunt van de minister ligt in lijn met onze ideeën hierover. Wel vindt de KNMT het uitermate belangrijk dat kwetsbare groepen die nu buiten de boot dreigen te vallen, via specifieke maatregelen toch vooral gestimuleerd worden de tandarts te bezoeken. Denk daarbij aan jongeren uit de lagere ses-groepen en ouderen.”

‘De mond niet vergeten’

Het is in dat kader volgens de KNMT-voorzitter goed om te weten dat de minister bijvoorbeeld het project ‘De Mond Niet Vergeten’ ondersteunt. Met dit project, waarbij de KNMT nauw betrokken is, wordt gewerkt aan het verbeteren van de mondzorg van 100.000 kwetsbare ouderen die thuis wonen.

De antwoorden van minister Bruins leest u hier (pdf).

 

basisverzekering

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen